U sklopu Dana medijske pismenosti na daljinu donosimo vam video lekcije koje možete podijeliti sa svojim učenicima i tako održati sat medijske pismenosti na daljinu

Slikovnica o medijima

Video lekcija za predškolce i učenike nižih razreda osnovne škole

Oglasi oko nas

Video lekcija i radni listić za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole

Kako gledati animirani film

Video lekcija za učenike 2., 3. i 4. razreda osnovne škole

Što da radim bez jutjub(er)a?

Video lekcija i radni listići za učenike viših razreda osnovne škole

Clickbait novinarstvo

Video lekcija, zadatci i radni listić za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce

Pravila lijepog ponašanja i komuniciranja na internetu

Video lekcija i kviz za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce

Provjera sadržaja na internetu

Video lekcija i zadatak za učenike 7. i 8. razreda osnovne i srednjoškolce

Tehnike propagande

Video lekcija i zadatak za učenike 7. i 8. razreda osnovne škola i srednjoškolce

Prepoznajte dezinformacije i lažne vijesti

Video lekcija, kviz i zadatci za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole i srednjoškolce

Dezinformacije i lažne vijesti kao političko oružje

Video lekcija za srednjoškolce

Sexting i sextortion

Dvije video lekcije za srednjoškolce