Zašto mladi koriste i kako digitalni mediji mogu utjecati na razvoj njihovog identiteta, na sliku o sebi i odnose s drugima, objašnjava socijalna pedagoginja Sabina Mandić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Piše: Ana Dokler

Piše: Ana Dokler

Utječu li digitalni mediji na ? Na ovo pitanje, s posebnim naglaskom na utjecaj društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih odgovara socijalna pedagoginja Sabina Mandić, asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u lekciji pripremljenoj u sklopu 4. Dana medijske pismenosti.

Ona je, uz Sanju Radić Bursać, Dušanku Kosanović, Josipu Mihić i Mirandu Novak, i autorica edukativnih materijala za provođenje radionica medijske pismenosti s učenicima osnovnih i srednjih škola “Digitalni mediji i mentalno zdravlje“, koje su također u sklopu Dana medijske pismenosti 2021. objavili Agencija za elektroničke medije i UNICEF.

Održite radionicu za učenike i podržite njihovo mentalno zdravlje

U videu se Sabina Mandić obraća izravno djeci i mladima i iznosi sažetak uvodnog dijela materijala, s objašnjenima zašto mladi koriste društvene mreže, kako one mogu utjecati na njih i postoje li neki rizici; kako digitalni mediji mogu utjecati na razvoj njihovog identiteta, na sliku o sebi i odnose s drugima; a dotiče se i tema influencera te ovisnosti o internetu.

Video lekcija je zamišljena kao uvod u radionice opisane u u materijalu, koje se mogu provesti s učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima.

Preuzmite edukativne materijale ‘Digitalni mediji i mentalno zdravlje’

Ako odlučite na temelju ove video lekcije i materijala organizirati predavanje ili radionicu za učenike – uživo ili u sklopu online nastave, pozivamo vas da nam prijavite svoj događaj, kako bismo ga mogli uključiti u Raspored događanja u sklopu Dana medijske pismenosti.

Dani medijske pismenosti 2021. – Raspored događanja