Osnivači i nositelji portala:
Agencija za elektroničke medije
Adresa: Jagićeva 31, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/ 488 2610
Fax: 01/ 4882614
E-mail: medijskapismenost@aem.hr

Ured UNICEF-a u Hrvatskoj
Adresa: Radnička 41/VII, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/2442 660
Fax: 01/2442 662
E-mail: info@unicef.hr

Partneri:

Akademija dramske umjetnosti

Fakultet političkih znanosti

Hrvatski audiovizualni centar

Hrvatski filmski savez

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Odsjek  za komunikologiju Hrvatskih studija

Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Veleučilište VERN’

Visoka škola Edward Bernays

Glavna urednica portala:
Ana Dokler
E-mail: adokler@aem.hr

Dizajn, održavanje i programiranje:
Matko Kirac
E-mail: mkirac@aem.hr