Osnivači i nositelji portala:
Agencija za elektroničke medije
Adresa: Jagićeva 31, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/ 488 2610
Fax: 01/ 4882614
E-mail: medijskapismenost@aem.hr

Ured UNICEF-a u Hrvatskoj
Adresa: Radnička 41/VII, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/2442 660
Fax: 01/2442 662
E-mail: info@unicef.hr

Partneri:
Akademija dramske umjetnosti
Fakultet političkih znanosti
Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatski filmski savez

Glavna urednica portala:
Ana Dokler
E-mail: adokler@aem.hr

Dizajn, održavanje i programiranje:
Matko Kirac
E-mail: mkirac@aem.hr