Kako bi se mladi lakše snalazili u praćenju političkih i demokratskih procesa i vijesti, te uspješnije “čitali” političke i medijske poruke za vrijeme izbornih kampanja, ali i u svakodnevnom životu, važno je da razumiju osnovne pojmove, poput politike, političkih ideologija i metaideologija i da ih znaju prepoznati. Potrebu za ovakvim obrazovanjem potvrđuje i Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednje škole u Republici Hrvatskoj, provedeno 2021.

Kao pomoć nastavnicima u pripremi predavanja i radionica, tu je Ideološki izazov – eduktivna brošura i kviz o političkim ideologijama za srednje škole. Autori brošure su Marijana Grbeša i Berto Šalaj, profesori na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a objavili su je Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku u sklopu Dana medijske pismenosti 2020. Godinu dana kasnije objavljeno je dopunjeno izdanje brošure i video materijali s objašnjenjima tri glavne metaideologije – monizma, pluralizma i populizma, u produkciji Televizije Student. U sklopu Dana medijske pismenosti 2024., kada je posebna pažnja posvećena medijskoj pismenosti mladih u kontekstu superizborne godine, na temelju brošure napravljena su i tri digitalna edukativna kviza o političkim ideologijama.

Videi mogu poslužiti kao uvod u radionice, igre i kvizove, a osim srednjoškolcima, ovi materijali mogu biti korisni i studentima i svim građanima, za lakše snalaženje u praćenju političkih i demokratskih procesa i vijesti, te uspješnije “čitanje” političkih i medijskih poruka za vrijeme izbornih kampanja, ali i u svakodnevnom životu.

U prvom videu, pod nazivom “Ideološki izazov: edukativni video o političkim metaideologijama” objašnjeni su pojmovi metaideologija, pluralizam, monizam i populizam. Ispod toga dostupni su i pojedinačni videi za svaki od četiri pojma.

Ideološki izazov: edukativni video o političkim metaideologijama

Metaideologije

Pluralizam

Monizam

Populizam

Ideološki izazov

Edukativna brošura i kviz o političkim ideologijama za srednje škole

Edukativni kvizovi o političkim ideologijama