Uz tri kviza s izjavama političara, objavljena u sklopu 7. Dana medijske pismenosti, na zabavan način možete testirati svoje znanje o političkim metaideologijama – pluralizmu, monizmu i populizmu – i provjeriti znate li prepoznati određenu ideologiju

Piše: Ana Dokler

Edukativni materijali “Ideološki izazov” omogućuju lakše snalaženje u praćenju političkih i demokratskih procesa i vijesti te kritičko čitanje i razumijevanje političkih i medijskih poruka za vrijeme izbornih kampanja.

Namijenjeni su prvenstveno učenicima završnih razreda srednjih škola, odnosno njihovim nastavnicima, ali i studentima i svim građanima.

Ideološki izazov: Edukativni materijali o političkim ideologijama

Materijale su objavili Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a uključuju edukativnu brošuru koju su napisali Marijana Grbeša i Berto Šalaj, profesori na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te prema njoj pripremljene edukativne videe u produkciji Televizije Student.

U sklopu 7. Dana medijske pismenosti, na temelju tih materijala pripremljena su i tri digitalna edukativna kviza, uz koje učenici mogu na zabavan način testirati svoje znanje o političkim ideologijama.

Svaki kviz sastoji se od 25 stvarnih izjava političara za koje igrač treba prepoznati kojoj metaideologiji pripadaju – pluralizmu, monizmu ili populizmu.

Na kraju svakog kviza, igrač saznaje kakav mu je bio rezultat te može pogledati točne odgovore.

Kviz može biti dio nastavnog sata pa se nastavnicima preporučuje da prije igranja s učenicima pogledaju edukativni video o političkim ideologijama, odnosno da im na temelju uvodnog dijela brošure ukratko objasne što su politika, metaideologije i ideologije. Također je dobro da im pokažu ili pročitaju, odnosno podijele ispisane indikatore metaideologija – tipske izjave koje ukazuju na prisutnost određenog diskursa. Tablicu s indikatorima metaideologija možete pronaći u brošuri ili u članku na ovoj poveznici.

ODIGRAJTE KVIZ ‘IDEOLOŠKI IZAZOV’

DANI MEDIJSKE PISMENOSTI 2024.