U video lekciji koju je pripremila prof. Dijana Požgaj učenici će saznati što su clickbait članci i koja im je svrha, a vidjet će i puno zanimljivih primjera takvih naslova i članaka. Tu su i zadatci – upute za raspravu ili razmišljanje, istraživanje i stvaranje

Piše: Ana Dokler

Dijana Požgaj, prof. hrvatskoga jezika u OŠ Vugrovec-Kašina i voditeljica novinarske grupe koja priprema digitalni školski list Zmajček, u sklopu Dana medijske pismenosti na daljinu snimila je video lekciju o clickbait novinarstvu.

Lekcija je prvenstveno namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole, a prikladna je i za srednjoškolce. Možete je iskoristiti u nastavi hrvatskog jezika, na Satu razrednika te u sklopu međupredmetnih tema Građanski odgoj i obrazovanje ili Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

U njoj su opisani i zadatci za učenike – upute za raspravu ili razmišljanje, istraživanje i stvaranje clickbait naslova, odnosno članaka.

Preuzmite prezentaciju Clickbait novinarstvo

Preuzmite radni listić sa zadatcima za učenike

U izradi lekcije korišteni su nastavni materijali “Kako prepoznati dezinformacije i lažne vijesti” i drugi materijali s portala medijskapismenost.hr.

Ključne informacije o clickbait člancima i vježbe koje možete raditi s djecom