Ključne informacije o clickbait člancima i vježbe koje možete raditi s djecom

Objasnite djeci i mladima što su clickbait članci i zašto su se pojavili te napravite neku od vježbi predloženih u materijalima koje je pripremio finski Nacionalni audivizualni centar s partnerima