Iskoristite dvije videolekcije za srednjoškolce, koje su pripremile socijalne pedagoginje Sabina Mandić i Sanja Radić Bursać s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, za sat medijske pismenosti na daljinu, ili u učionici

Piše: Ana Dokler

Sabina Mandić, mag.soc.ped. i Sanja Radić Bursać, prof.soc.ped. s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu pripremile su u sklopu Dana medijske pismenosti na daljinu dvije videolekcije o sextingu i sextortionu.

Njih su dvije i autorice nastavnog materijala za srednje škole “Sexting i Sextortion“, koji su Agencija za elektroničke medije i UNICEF objavili u sklopu Dana medijske pismenosti.

Videolekcije, kao i radionice opisane u materijalu ‘Sexting i sextortion’, možete koristiti u okviru satova razrednika, drugih nastavnih predmeta (primjerice, hrvatski jezik, informatika/računalstvo, sociologija, psihologija i dr.) ili u sklopu međupredmetnih tema (osobni i socijalni razvoj, uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, zdravlje, građanski odgoj i obrazovanje).

U prvoj lekciji Sabina Mandić uvodi učenike u temu sextinga i sextortiona, objašnjava što ti pojmovi znače, zašto se mladi upuštaju u sexting te što nam o tome govore istraživanja provedena među mladima u Hrvatskoj.

 

Drugu videolekciju Sanja Radić Bursać započinje najčešćim mitovima o sextingu i upozorava na brojne rizike sextinga. Navodi i moguće posljedice elektroničkog seksualnog nasilja u kontekstu fizičkog, psihičkog i mentalnog te socijalnog zdravlja osobe. Učenicima objašnjava što mogu napraviti ako se nađu u nekoj neugodnoj ili rizičnoj situaciji, ili postanu žrtve sextortiona te kome se mogu obratiti za pomoć.

 

Obje videolekcije možete iskoristiti za jedan sat medijske pismenosti u nastavi na daljinu, ili u učionici, a mogu poslužiti i kao uvod u raspravu, ili u neku od interaktivnih radionica iz nastavnog materijala za srednje škole “Sexting i Sextortion“.

Materijali za edukativne radionice na temu sextinga i sextortiona