Nastavni materijal ‘Sexting i sextortion’, dostupan za preuzimanje u elektroničkom obliku, sadrži prijedloge šest interaktivnih radionica za srednjoškolce. Cilj je potaknuti ih na kritičko promišljanje i odgovorno ponašanje u virtualnom okruženju

Piše: Ana Dokler

U sklopu 3. Dana medijske pismenosti, Agencija za elektroničke medije i UNICEF objavili su novi digitalni nastavni materijal za srednje škole “Sexting i sextortion”, koji se bavi seksualnim ponašanjima mladih u virtualnom okruženju.

Na potrebu za ovakvim materijalom ukazali su rezultati istraživanja provedenih među mladima u Hrvatskoj, uključujući nacionalno istraživanje “Društvena online iskustva i mentalno zdravlje mladih” iz 2019. Prema tom istraživanju, 58,6% adolescenata primilo je poruke seksualno izazovnog sadržaja, 42,3% ih je razmjenjivalo s drugima seksualno izazovne poruke, fotografije ili videouratke, a gotovo svaki peti adolescent sextao je pod nagovorom ili prisilom. Pokazalo se također da adolescenti više razgovaraju o seksualnosti s vršnjacima nego s roditeljima ili stručnjacima u školi, a o sextingu ni s kim ne razgovara oko 64,3% adolescenata.

60% srednjoškolaca susrelo se sa sextingom, svaki peti i sa sextortionom

Autorice materijala su Sabina Mandić, mag.soc.ped., asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju i Sanja Radić Bursać, prof.soc.ped., stručna suradnica u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

U uvodnom dijelu, namijenjenom nastavnicima, objašnjene su specifičnosti razvoja seksualnosti u adolescenciji i utjecaj medija na taj razvoj. Tu su i definicije sextinga, sextortiona i drugih oblika elektroničkog seksualnog nasilja, kao i ključni rezultati istraživanja provedenih među mladima.

Radni dio materijala sadrži prijedloge šest interaktivnih radionica za učenike od prvog do završnog razreda srednje škole, koje se mogu prilagoditi i za učenike sedmih i osmih razreda osnovne škole.

Već u osnovnoj školi razgovarajte s djecom o sekstingu

Cilj je ovih radionica upoznati mlade s glavnim obilježjima sextinga i sextortiona, osvjestiti ih o povezanim rizicima i negativnim posljedicama, poučiti ih o načinima reagiranja i samozaštite te potaknuti učenike na kritičko promišljanje i razvoj osobno odgovornog ponašanja u digitalnom medijskom i komunikacijskom okruženju.

Mladi poručuju: Naučite nas korisiti digitalne medije na pozitivan način

Kako navode autorice, radionice mogu provoditi stručni suradnici i nastavnici, samostalno ili u suvoditeljskim ulogama, u okviru satova razrednika, drugih nastavnih predmeta (primjerice, hrvatski jezik, informatika/računalstvo, sociologija, psihologija i dr.) ili kao sastavni dio školskog preventivnog programa. Predložene aktivnosti i edukativni materijal u velikoj mjeri pokrivaju sadržaj kurikuluma međupredmetnih tema (osobni i socijalni razvoj, uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, zdravlje, građanski odgoj i obrazovanje) ili koreliraju s njima.

Dok se nastava zbog mjera zaštite od koronavirusa održava na daljinu, možete na temelju ovih materijala održati i online sat medijske pismenosti za svoje učenike.

Preuzmite nastavni materijal za srednje škole ‘Sexting i sextortion’

Videolekcije: Sexting i sextortion