Učiteljica razredne nastave Josipa Blagus pripremila je video lekciju i radni listić za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, s ciljem poticanja kritičkog promišljanja o oglasima i drugim medijskim sadržajima

Piše: Ana Dokler

Donosimo vam video lekciju o oglasima koju je u sklopu Dana medijske pismenosti na daljinu pripremila Josipa Blagus, učiteljica razredne nastave i voditeljica izvannastvane aktivnosti Mala filozofija u OŠ Bukovac u Zagrebu. Lekcija je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda i može se obraditi na Satu razrednika, u sklopu međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje.

Cilj video lekcije je potaknuti učenike na kritičko razmišljanje o medijskim sadržajima, ovdje na primjeru oglasa koje djeca vide na televiziju, internetu, u novinama ili časopisima.

Zadatak je analizirati jedan odabrani oglas na temelju pitanja koja se mogu korisiti i za analizu drugih medijskih sadržaja.

Preuzmite radni listić s pitanjima za analizu oglasa

Preuzmite prezentaciju ‘Oglasi oko nas’

U pripremi video lekcije korišteni su i obrazovni materijali “Pozitivni i negativni medijski sadržaji“, autora Lane Ciboci, Igora Kanižaja i Danijela Labaša, koje su Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavili u sklopu projekta Dani medijske pismenosti.

Video lekcije medijske pismenosti