Video lekcije medijske pismenosti

Video lekcije pripremljene u sklopu Dana medijske pismenosti na daljinu možete podijeliti sa svojim učenicima i tako održati sat medijske pismenosti na daljinu, ili ih koristiti na nastavi u učionici