Nakon ovog zadatka iz nastavnih materijala ‘Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu’, učenici će moći navesti i objasniti pravila lijepog i pristojnog ponašanja i komuniciranja na internetu te će razlikovati primjerene i neprimjene oblike ponašanja u virtualnom svijetu

Izvor: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu – Nastavni materijali za osnovne škole za učenike od 5. do 8. razreda

Iz nastavnih materijala “Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu“, koje su Agencija za elektroničke medije i UNICEF objavili u sklopu 2. Dana medijske pismenosti, prenosimo vam popis pravila lijepog ponašanja i komuniciranja na internetu te zadatak u kojem će učenici sami osmišljavati pravila i oblikovati svoju listu najvažnijih.

Materijali za radionice u vrtićima, osnovnim i srednjim školama

Iako komunikacija preko interneta često omogućuje medijskim korisnicima anonimnost i zaštitu identiteta, pravila lijepog i pristojnog ponašanja, pa tako i komuniciranja, jednako vrijede u virtualnom kao i u stvarnom svijetu. To znači da se prema svojim sugovornicima moramo odnositi s poštovanjem i pridržavati se sljedećih pravila lijepog ponašanja:

 • Izbjegavajte korištenje velikih tiskanih slova jer u virtualnoj komunikaciji ona podrazumijevaju da ste ljuti te da na nekoga podižete glas ili vičete.
 • Nemojte psovati i koristiti druge neprimjerene vulgarne izraze.
 • Razmislite prije nego odgovorite na poruke u ljutnji, kasnije bi vam moglo biti žao.
 • Nemojte vrijeđati, ponižavati, prijetiti ili biti nasilni prema drugim osobama u virtualnoj zajednici.
 • Kako bi poruka bila pravilno shvaćena, koristite emotikone koji su važan dio virtualne komunikacije. No, i s njima treba pripaziti jer oni nikada ne mogu u potpunosti prikazati stvarno raspoloženje osobe. Treba paziti i na količinu emotikona koji se koriste u komunikaciji. Sve što se koristi u pretjeranim količinama, pa tako i emotikoni, može iritirati osobe s kojima komuniciramo.
 • Ne objavljujte svoje fotografije ili informacije o sebi koje ne biste voljeli vidjeti na zidu svoje škole.

Što sve o sebi djeca otkrivaju na društvenim mrežama i tko sve to vidi

 • Ne objavljujte fotografije ili informacije o drugim osobama na internetu prije nego što dobijete njihovo dopuštenje.
 • U komunikaciji s drugima nemojte se predstavljati pod tuđim imenom i prezimenom. No, pritom sačuvajte vlastitu privatnost, ne objavljujte osobne podatke.
 • Ne proslijeđujte oglase, lančana pisma ili druge neprimjerene sadržaje.
 • Ne sudjelujte u tuđim prepirkama i svađama, osobito u onima u kojima se ponižava i vrijeđa druge. Ne potičite sami takve rasprave niti se ne obračunavajte s osobama koje vam nisu drage preko interneta.
 • Privatne razgovore i rasprave vodite preko privatnih poruka.
 • Prilikom preuzimanja i objave sadržaja s interneta, uvijek navedite izvor i na taj način poštujte autorstvo drugih. Sigurno ne biste voljeli da netko uzme nešto vaše i koristi se time bez vašeg dopuštenja.
 • Ako naiđete na otvorene profile/račune drugih osoba, odjavite se i ne čitajte njihove privatne poruke. Sigurno ne biste voljeli da netko čita vaše privatne poruke.
 • Poštujte zakone i pravila internetskih stranica i aplikacija koje koristite.

Komunikacijom na internetu itekako stvaramo sliku o sebi u društvu te moramo biti svjesni da sve što jednom javno objavimo zauvijek ostaje u virtualnom svijetu. Stoga, kako želimo da nas ljudi vide u stvarnome svijetu, tako se moramo ponašati i u virtualnom.

Zadatak za učenike od 5. do 8. razreda

Cilj: analizirati pravila lijepog i pristojnog ponašanja i komuniciranja na internetu

Ishodi: navesti i objasniti pravila lijepog i pristojnog ponašanja i komuniciranja na internetu; razlikovati primjerene i neprimjene oblike ponašanja u virtualnom svijetu

Trajanje: 45 minuta

Opis: Zamolite učenike da u paru osmisle pravila lijepog ponašanja na internetu. Svaki par treba osmisliti barem 10 pravila lijepog ponašanja i napisati ih u radni listić 1. Nakon toga im pokažite popis pravila koji se nalazi na početku ovih materijala, neka ga usporede sa svojim popisom i ako neko pravilo nisu naveli u svom radnom listiću neka ga nadopišu. Nakon toga potaknite učenike da u većim grupama od četiri učenika rangiraju pravila pristojnog ponašanja od najvažnijeg prema najmanje važnom. Nakon što su sve grupe rangirale svoja pravila, neka svaka od njih navede prva tri pravila koja su označili najvažnijima. Potom je važno da svaka grupa vrlo jasno argumentira svoj odabir te da ih usporede s odabirom drugih grupa.

Preuzmite nastavne materijale “Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu”

Izrada razrednih smjernica: Što učiniti u slučaju elektroničkog nasilja