Materijali za radionice u vrtićima, osnovnim i srednjim školama

Preuzmite obrazovne materijale koje su za 2. Dane medijske pismenosti pripremili domaći stručnjaci i održite barem jedan sat, odnosno radionicu medijske pismenosti za djecu u svom vrtiću ili školi