Izrada razrednih smjernica: Što učiniti u slučaju elektroničkog nasilja

Zadatak iz nastavnih materijala ‘Sigurnost djece na internetu i elektroničko nasilje’ potaknut će učenike na razmišljanje o tome kako bi se osjećali kada bi doživjeli elektroničko nasilje te na osmišljavanje strategije kako reagirati u takvim situacijama