U radionici pod nazivom ‘Od informacija do reakcija’ iz nastavnih materijala o sextingu i sextortionu, učenici istražuju dostupne informacije i izrađuju smjernice za preveniranje elektroničkog seksualnog nasilja

Izvor: Sabina Mandić i Sanja Radić Bursać, Sexting i sextortion – nastavni materijal za srednje škole

Jedna od radionica iz nastavnih materijala za srednje škole “Sexting i sextortion”, koje su Agencija za elektroničke medije i UNICEF objavili 2020., u sklopu 3. Dana medijske pismenosti, posvećena je definiranju pravila sigurnog ponašanja u virtualnom okruženju i moguće načine reagiranja i (samo)zaštite u slučajevima izloženosti seksualno neprihvatljivim oblicima ponašanja.

Materijali za edukativne radionice na temu sextinga i sextortiona

Autorice ovih materijala, koji sadrže prijedloge šest interaktivnih radionica za učenike, Sabina Mandić, mag.soc.ped. i Sanja Radić Bursać, prof.soc.ped. s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, pripremile su i dvije video lekcije o sextingu i sextortionu, koje možete iskoristiti kao uvod u radionice.

Radionica: Od informacija do reakcija

Na koji način reagirati u slučajevima izloženosti seksualno neprihvatljivim oblicima ponašanja? Kako se zaštititi?

Ishodi učenja – Učenici će moći:

  • navesti moguće načine reagiranja i (samo)zaštite u slučajevima izloženosti seksualno neprihvatljivim oblicima ponašanja
  • navesti i objasniti pravila sigurnog ponašanja u virtualnom okruženju.

Trajanje aktivnosti: 1 nastavni sat / 45 minuta

Opis predloženih aktivnosti:

Učenike podijelite u šest manjih grupa i dajte im zadatak da preuzmu uloge “istraživačkih novinara” koji trebaju pregledati i proučiti mrežne stranice relevantnih organizacija i izvora (primjerice, Hrabrog telefona, Ženske sobe, Centra za sigurniji internet, portala medijskapismenost.hr itd.) te napisati smjernice za sigurno ponašanje u virtualnom okruženju, za preveniranje elektroničkog seksualnog nasilja i razvoj osobno odgovornog ponašanja u navedenom kontekstu.

60% srednjoškolaca susrelo se sa sextingom, svaki peti i sa sextortionom

Svaka grupa odabire jednu temu, tj. područje, ali je važno da sve teme budu pokrivene:

  • “Što kada partner/partnerica vrši pritisak te nas nagovora na sexting koji ne želimo?”
  • “Kako reagirati u slučajevima seksualne prisile ili iznude na internetu?”
  • “Što napraviti kada dobijemo seksualno eksplicitnu fotografiju ili video poznanika/poznanice?”
  • “Postoji li sigurno sekstanje?”
  • “Što napraviti ako postanemo žrtva sextinga tako da je naš seksualno izazovan materijal dostupan na društvenoj mreži?”
  • “Koja su univerzalna pravila sigurnog ponašanja u virtualnom okruženju?”

Po završetku svaka grupa predstavlja svoj uradak, koji se može dopuniti prijedlozima članova iz drugih skupina. Uz zajedničku raspravu o napisanom, važno je da učenici uvide kako u svakoj situaciji (bila ona preventivnog karaktera ili reakcija na doživljeno negativno iskustvo) imaju niz preporučenih načina postupanja i (samo) zaštite. Svakako im istaknite i važnost obraćanja odrasloj osobi od povjerenja te naglasite kako je svaki oblik elektroničkog nasilja kažnjiv i povlači pravne posljedice.

Preuzmite nastavni materijal za srednje škole ‘Sexting i sextortion’

Savjeti djeci i mladima: Što u slučaju elektroničkog seksualnog nasilja

Foto: Julie Ricard on Unsplash