Savjeti djeci i mladima: Što u slučaju elektroničkog seksualnog nasilja

Iz brošure #Reagiraj – Elektroničko nasilje nad i među djecom i mladima, koju je Ženska soba – Centar za seksualna prava objavila u okviru projekta #sherajmoodgovorno, prenosimo savjete djeci i mladima za sigurno korištenje interneta i društvenih mreža