Na okruglom stolu održanom povodom početka projetka Erasmus+ “Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo” raspravljalo se o medijskoj pismenosti i Građanskom odgoju i obrazovanju u hrvatskim osnovnim i srednjim školama

Izvor: Hrvatski filmski savez

O građanskom i medijskom odgoju te ulozi i mogućnostima korištenja školskog filma u školskom kurikulu razgovaralo se na okruglom stolu “Školski film – građanski i medijski odgoj”, održanom u organizaciji Hrvatskoga filmskog saveza. Okrugli stol održan je 29. rujna u Sisku u sklopu Revije hrvatskoga filmskog stvaralaštva djece, a povodom početka projekta Erasmus+ “Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo” (“Small step for film, a big one for European citizenship”.)

‘Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo’

Uz dvadesetak mentora filmskih skupina čiji su filmovi pozvani na Reviju, na okruglom stolu sudjelovali su Ana Đordić, profesorica hrvatskog jezika i fakultativnog predmeta filmska umjetnost u XIII. gimnaziji u Zagrebu, doc. art. Jelena Modrić, zaposlena na Akademiji dramske umjetnosti, mr. sc. Domagoj Morić, predstavnik Foruma za slobodu odgoja i inicijative GOOD te koordinatori već spomenuta projekta Erasmus+ iz Hrvatske, Italije, Poljske i Španjolske.

Moderatorica Ana Đordić istaknula je kao problem to što u srednjoj školi u kurikulu hrvatskoga jezika nema medijske kulture kao predmetnog područja, a samo u otprilike 10-ak srednjih škola u Hrvatskoj postoje fakultativni predmeti koji su povezani s medijskom kulturom. Napomenula je i to da provođenje medijske kulture u osnovnoj školi, prema nekim istraživanjima, većinom ovisi o entuzijazmu nastavnika. Govoreći o problemu nedostatka sveučilišne edukacije nastavnika za područje medijske pismenosti, kao pozitivan primjer izdvojila je napore Hrvatskoga filmskog saveza istaknuvši kako je Škola medijske kulture “dr. Ante Peterlić” vodeća izvaninstitucionalna potpora u obrazovanju nastavnika za područje medijske pismenosti. Naglasila je i to da bi se prilikom rasprave o novom kurikulu trebalo založiti za uvođenje medijske pismenosti kao posebnog predmeta ili da za osnovne i srednje škole ona postane sastavnim dijelom kurikula hrvatskog jezika.

Mjesto gdje učitelji snimaju filmove i uče o medijskoj kulturi

Jelena Modrić je napomenula kako, sudjelujući već devet godina na prijamnim ispitima na ADU, primjećuje sve nižu razinu medijske pismenosti i filmske kulture kandidata.

Domagoj Morić, predstavnik inicijative GOOD, spomenuo je nekoliko relevantnih istraživanja čiji su rezultati pokazali da mladima u Hrvatskoj nedostaje primjenjivih znanja potrebnih za participaciju u demokratskom životu zajednice. Naglasio je da se inicijativa zalaže za uvođenje samostalnog predmeta GOO u više razrede osnovne i srednje škole kao nadopune međupredmetnoj provedbi, a kako bi se mladima osiguralo vremena i prilika za iskustveno učenje. Također, napomenuo je da postojeći međupredmetni način provođenja GOO-a izuzetno administrativno opterećenje za nastavnike. “Jako puno je popunjavanja različitih obrazaca. Mi smo za to da se administrativno opterećenje smanji jer nam se čini da je važno učenike učiti vještinama i stavovima, a ne sakupljati papirologiju”, rekao je Morić.

Uz projekt ‘Drugi’ djeca i mladi mogu učiti o toleranciji

O situaciji s građanskim i medijskim obrazovanjem u njihovim zemljama govorili su i partneri u projektu Erasmus+. Poljska je jedina od partnerskih zemalja gdje je građansko obrazovanje obavezan predmet, no poljski je obrazovni sustav, prema riječima Jolante Serafin (poljske koordinatorice projekta Erasmus+), poprilično nedefiniran u vezi medijskog obrazovanja i nema preciznih naputaka kako ga provoditi. U Španjolskoj su i medijski i građanski odgoj izborni predmeti dok Italija, kao i Hrvatska, oboje provodi međupredmetno i kroz projektne aktivnosti.

Koordinatorica spomenuta projekta Erasmus+ Stojanka Lesički napomenula je činjenicu da je proizvodnja školskih filmova u školi prilika za razvoj medijske pismenosti i kritičkog mišljenja. Najavila je i najvažnije rezultate navedena projekta Erasmus+. Istaknula je da će se izraditi repozitorij s filmovima koji tematiziraju građanski odgoj i da će se održati radionice za GOO te je pozvala prisutne da koriste rezultate njihova projekta te da se i sami ohrabre za provođenje projekata. “Na taj način mijenjamo kurikul ne čekajući promjene odozgo”, istaknula je Stojanka Lesički.

Kako za svu djecu osigurati jednaka prava u okviru medijske pismenosti?