Odličan HRT-ov projekt, u kojem su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola, nastavnici, stručnjaci i nevladine udruge uključene u građanski odgoj, donosi zanimljive materijale koji djeci i mladima mogu pomoći u upoznavanju i razumijevanju različitosti

Piše: Ana Dokler

Strance, izbjeglice, pripadnike nacionalnih i vjerskih manjina, socijalno ugrožene osobe, osobe treće dobi, Rome, pripadnike LGBTQ populacije, osobe s invaliditetom i sa zdravstvenim problemima, kao i osobe koje njeguju različite stilove života – sve njih možete upoznati i saznati s kakvim se problemima susreću zahvaljujući novom obrazovnom projektu Hrvatske radiotelevizije. Na internetskoj stranici projekta Drugi nalaze se brojni zanimljivi materijali namijenjeni djeci i mladima te nastavnicima.

Kakvi medijski sadržaji djeci pomažu u prihvaćanju razlika

Tu je 10 kratkih dokumentarnih filmova u kojima se predstavljaju pripadnici različitih ranjivih društvenih skupina i 10 animiranih filmova koji objašnjavaju pojmove i koncepte kao što su rasizam, ksenofobija i homofobija, predrasude i stereotipi, većina i manjina, interkulturalizam, nacija, kultura, identitet – koje je proizveo HRT-ov Odjel djeca i mladi. Ispod svakog dokumentarnog filma nalazi se i kviz pitanje s dodatnim informacijama vezanima za temu filmu.

Učenički radovi o vlastitoj kulturnoj baštini i o “drugima”

Posebno vrijedan dio sadržaja portala su i učenički radovi – preko 100 video reportaža, igranih i dokumentarnih filmova te likovnih radova koje su napravili učenici osnovnih i srednjih škola. Naime, u sklopu projekta raspisana su tri paralelna natječaja za učenike različitih uzrasta i zatraženi su radovi na temu vlastite kulturne baštine i identiteta te o “drugima” – pripadnicima ranjivih društvenih skupina i problemima s kojima se susreću u društvu. Radovi objavljeni na stranici odabrani su među više od 200 učeničkih radova iz više od 150 škola diljem Hrvatske, koje su sudjelovale u natječaju.

Mali novinari osjetljivi na predrasude

Projekt Drugi je i svojevrsni online nastavak debatnih TV projekata Parlaonica i Ni da ni ne pa su mu doprinos dali i učenici-debitantni iz Hrvatskog debatnog društva koji su pripremili argumentacije za debate o osam različitih teza vezanih uz ranjive društvene skupine. Tako se, među ostalim, u rubrici Debate mogu vidjeti argumenti za i protiv obaveze zapošljavanja osoba s invaliditetom, uvođenja posebnih razreda za djecu pripadnike romske manjine, isticanja vjerskih simbola u javnim institucijama, osiguravanja prava na posvajanje djece homoseksualnim parovima… U svakoj debati i posjetitelji mogu dati svoj glas za ili protiv, a onda vidjeti i kako su drugi glasovali.

Korisni materijali za nastavnike

Dio portala je i Pojmovnik s objašnjenjima pojmova vezanih za ovu tematiku te posebna rubrika Nastavne pripreme. U njoj se nalaze materijali koje su izradili stručnjaci iz nevladine udruge Forum za slobodu odgoja, na temelju kojih nastavnici mogu pripremiti nastavne jedinice iz područja građanskog odgoja o nacionalnim, odnosno vjerskim manjinama, osobama s invaliditetom ili narušenog zdravlja, Romima, strancima, LBGTQ populaciji, osobama treće dobi, socijalno ugroženim osobama ili, općenito, “drugima”.

Zapravo se svi materijali s portala mogu koristiti u nastavi, a kao pomoć nastavnicima tu su i oznake uz svaki od sadržaja na portalu – je li namijenjen učenicima od 1. do 4., odnosno od 5. do 8. razreda osnovne škole ili od 1. do 4. razreda srednje škole.

“Izborom teme Drugi kao krovne teme projekta, željeli smo posvetiti pažnju ranjivim društvenim skupinama te pridonijeti procesu upoznavanja i vrednovanja ‘drugih’ i ‘drugačijih’, razumijevanju i uvažavanju. Otvorili smo prostor za upoznavanje i osvještavanje vlastitog identiteta, kulture i baštine te za dijalog među pripadnicima različitih kultura nužan za život u multikulturalnom društvu”, stoji u opisu na Facebook stranici projekta Drugi, a sadržaj na portalu potvrđuje da su u tome i uspjeli.

Stereotipi, diskriminacija i kult tijela u medijima – kako zaštiti djecu?