Stereotipi, diskriminacija i kult tijela u medijima – kako zaštiti djecu?

Kako na djecu i mlade utječu sadržaji koji promiču kult tijela, stereotipiziranje i diskriminaciju te na koji način bi im se trebale dodjeljivati dobne oznake 12, 15 i 18, jedna je od tema kojom se bave Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija