Kako za svu djecu osigurati jednaka prava u okviru medijske pismenosti?

Donosimo vam zaključke Konferencije o pravima djece u okviru medijske pismenosti, koja je održana u Makarskoj od 3. do 6. listopada