Cilj kampanje je senzibilizirati i informirati mlade o svim oblicima seksualnog nasilja, elektroničkog nasilja, elektroničkog seksualnog nasilja, načinima prevencije, mehanizmima zaštite i podrške u slučaju doživljenog nasilja

Izvor: Ženska soba

Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ekonomskom i turističkom školom Daruvar, Srednjom školom Novska i Prvom gimnazijom iz Zagreba u rujnu je pokrenula kampanju #sherajmoodgovorno, koja se provodi na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Ključna riječ kampanje je #reagiraj, a svrha je informirati i osvijestiti djecu i mlade, njihove roditelje, stručne djelatnice i djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova te širu javnost o svim oblicima seksualnog nasilja, elektroničkog nasilja (engl. cyberbullyng), elektroničkog seksualnog nasilja, načinima prevencije te mehanizmima zaštite i podrške u slučaju doživljenog nasilja. Cilj kampanje je i osvještavanje mladih o posljedicama činjenja ovih oblika nasilja na štetu drugih osoba.

Kampanja je dio projekta #sherajmoodgovorno, usmjerenog na prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima, koji se provodi od kraja 2016., a financijski ga podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U okviru projekta, učenici i učenice Ekonomske i turističke škole Daruvar, pod mentorstvom pedagoginje Davorke Šorak, snimili su i video koji prikazuje moguće situacije elektroničkog nasilja koje se događa nad i među djecom i mladima:

Kampanja je najaktivnija na Facebooku, a možete je pratiti i na Instagramu i YouTubeu.

Komentar koji izaziva nelagodu i sram, nije kompliment!