Razni oblici nasilja upereni protiv ljudskog dostojanstva u virtualnom se svijetu brže šire. Riječ je, među ostalim, o vrijeđanju i omalovažavanju, sramoćenju i govoru mržnje, koji se ubrajaju u elektroničko nasilje

Izvor: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Ljudsko dostojanstvo, vrijeđanje, sramoćenje i govor mržnje – Nastavni materijeli za srednje škole za učenike od 1. do 4. razreda

Ključna poruka 2. Dana medijske pismenosti, održanih u travnju 2019., bila je “Poštujmo sebe i druge u medijskom prostoru”. Time se htjelo obuhvatiti mnoge važne teme, kao što su tolerancija, govor mržnje, lažne vijesti, dezinformacije i manipulacije, poticanje empatije, poštovanje ljudskog dostojanstva te zaštita privatnosti i sigurnost u medijima, na društvenim mrežama i komunikacijskim platformama. Ovim se temama bave i neki od obrazovnih materijala, koje su tada objavili Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

Materijali za radionice u vrtićima, osnovnim i srednjim školama

Iz materijala pod nazivom “Ljudsko dostojanstvo, vrijeđanje sramoćenje i govor mržnje“, namijenjenih prvenstveno za rad sa srednjoškolcima, prenosimo vam objašnjenje pojma ljudskog dostojanstva i njegovih mogućih povreda u medijima:

“Ljudsko dostojanstvo jedno je od prava koja su zajamčena svakome čovjeku zbog njegove same pripadnosti ljudskome rodu. Važnost dostojanstva svakoga čovjeka, svake ljudske osobe u naše doba sve više i više prodire u svijest ljudi. Sve je veći broj onih koji zahtijevaju i upozoravaju da ljudi u svome životu imaju pravo djelovati slobodno i bez prisile, sa sviješću o odgovornosti za vlastito postupanje. Posebno se to tiče područja poštivanja svojega i tuđega dostojanstva u osobnom, javnom i medijskom prostoru.

Često se istodobno ističe da se u životu gotovo sve može steći i kupiti, ali se ljudsko dostojanstvo – koje je nedodirljiva vrednota – ne može ničim kupiti i zbog toga ga se ne smije ničim povrijediti. Jer ljudsko dostojanstvo označuje posebnu vrijednost i veličinu čovjeka, a snagom svoga identiteta svako je ljudsko biće – bez obzira na spol, dob, društveni položaj i status, svjetonazorsko ili vjersko mišljenje i uvjerenje – nositelj unutarnjih i nepovrjedivih vrijednosti te subjekt neotuđivih prava.

Sloboda izražavanja i govor mržnje: gdje je granica?

Ljudi našega doba uvjereni su kako dostojanstvo ljudske osobe zahtijeva da čovjek u svjetlu svoga razuma otkriva vrednote upisane u svoju narav, da ih neprestance razvija i ostvaruje u svome životu. No, i na tome se području zbog ubrzanoga razvoja suvremenih društava i u njima novih digitalnih medija i društvenih mreža uočavaju novi izazovi i opasnosti kojima se ljudsko dostojanstvo vrijeđa na najgrublje načine.

Riječ je o onim oblicima nasilja kojih je bilo i ranije, ali se u virtualnom svijetu brže šire, a upereni su protiv prava na dobar glas, čast i ugled osobe i kao takvi upereni su protiv ljudskoga dostojanstva. Riječ je među ostalim o vrijeđanju i omalovažavanju, sramoćenju i govoru mržnje koji se ubrajaju u elektroničko nasilje prema vrsti djelovanja (Bilić, 2018, 95).

S jedne je strane, dakle, činjenica da se djeca i mladi danas od najranije dobi počinju služiti internetom u različite svrhe, što nam potvrđuju i brojna domaća i međunarodna istraživanja (EU Kids Online, 2017). S druge strane, istina je da je učestalo korištenje interneta i društvenih mreža povezano i s povećanim rizicima i izazovima, a djeca i mladi mogu biti izloženi raznim oblicima neprimjerenoga ponašanja i nasilja u virtualnom okruženju, što može dovesti i do veće ranjivosti u svakodnevnom životu.

Posljedice nasilja na internetu osjećaju i žrtve i počinitelji i promatrači

Upravo zbog toga nužno je upoznati se s tim pojavama i pronaći odgojno-obrazovne puteve primjerene prevenciji tih oblika neprimjerenog i nasilnoga ponašanja, kako bi posljedice za žrtve bile što manje i kako bi se ta vrsta nasilnog ponašanja smanjila i iskorijenila.”

U nastavnim materijalima “Ljudsko dostojanstvo, vrijeđanje, sramoćenje i govor mržnje” pronaći ćete i druga objašnjenja, kao i prijedloge zadataka za učenike, kojima je cilj upoznavanje pojma i razumijevanje ljudskog dostojanstva, te prepoznavanje novih oblika međuvršnjačkog virtualnog nasilja, kao što su vrijeđanje i omalovažavanje, sramoćenje i govor mržnje.

Pouke iz Novog Zelanda: poštovanje i suosjećanje iznad medijskog senzacionalizma

Foto: Boudewijn Huysmans on Unsplash