Edukativna brošura o dezinformacijama sadrži pregled ključnih informacija i koncepata potrebnih za razumijevanje problema dezinformacija, uz niz zanimljivih primjera i 9 vježbi za učenike

Piše: Ana Dokler

Dezinformacije – edukativna brošura i vježbe za razumijevanje problema dezinformacija jedan je od obrazovnih materijala koje su Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavili u sklopu 4. Dana medijske pismenosti. Namijenjen je primarno učenicima viših razreda osnovnih škola te srednjoškolcima, ali se može koristiti i za edukaciju i vježbe studenata različitih usmjerenja, kao i odraslih.

Autorice brošure, dr. sc. Iva Nenadić i dr. sc. Milica Vučković, asistentice na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, pripremile su pregled ključnih informacija i koncepata potrebnih za razumijevanje problema dezinformacija, uz niz zanimljivih primjera.

Video lekcija: Prepoznajte dezinformacije i lažne vijesti

Brošura sadrži odgovore na pitanja što su dezinformacije, tko ih i zašto kreira, kako se šire, koja je pritom uloga društvenih mreža, tradicionalnih medija, tehnologije, influencera i svih nas, zašto nasjedamo na dezinformacije te kako ih prepoznati i na njih odgovoriti.

Nakon teorijskog dijela, slijede vježbe, igre i kvizovi za učenike kojima je cilj na zabavan i edukativan način potaknuti razvoj vještina raspoznavanja i kritičkog promišljanja o fenomenu dezinformacija. Tu su i vrlo praktični šalabahter najvažnijih pojmova i šalabahter provjere informacija, koji će učenicima dobro doći prilikom izvođenja vježbi.

Preuzmite edukativnu brošuru ‘Dezinformacije’

Video lekcija: Dezinformacije i lažne vijesti kao političko oružje

Saznajte više o Danima medijske pismenosti 2021.