Prvo nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu trajat će do kraja listopada te će obuhvatiti 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje/skrbnike

Izvor: e-mediji.hr

Partneri projekta EU Kids Online, predvođeni Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), Agencijom za elektroničke medije i Hrvatskim Telekomom, pokrenuli su 15. rujna prvo nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu.

Riječ je o jedinstvenom društveno odgovornom partnerstvu na međunarodnom projektu EU Kids Online u području istraživanja medijskih navika djece, kojim će se i Hrvatska uključiti u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na internetu. Istraživanje će trajati do kraja listopada te će obuhvatiti 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje/skrbnike. Fokus istraživanja bit će na prednostima i rizicima korištenja interneta, utvrdit će intenzitet korištenja interneta ovisno o uzrastu i socioekonomskim obilježjima djece te će dati bolji uvid u  ulogu roditelja, učitelja i okoline u zaštiti i edukaciji djece na internetu. 

Globalno istraživanje: Kakve mogućnosti i rizike internet donosi djeci?

“U Hrvatskom Telekomu kao predvodnici digitalizacije gospodarstva, ali i čitavog društva, smatramo da svi zajedno moramo napraviti značajan iskorak u smjeru poboljšanja razine sigurnosti, posebno djece u digitalnom društvu. Zbog toga smo pokrenuli društveno odgovornu inicijativu ‘Šeraj pozitivu, blokiraj negativu‘ koja je ujedinila akademsku zajednicu, nevladin sektor i državne institucije, a čiji je ovo istraživanje sastavni dio. Nastavit ćemo s ulaganjem u edukaciju svojih korisnika, ali i kontinuiranim predstavljanjem novih proizvoda i usluga koje povećavaju sigurnost na internetu”, istaknula je Nina Išek Međugorac, direktorica Korporativnih komunikacija iz Hrvatskog Telekoma.

Agencija za elektroničke medije kontinuirano radi na promicanju medijske pismenosti, te je između ostaloga, s partnerima pokrenula i internetski portal medijskapismenost.hr. Sudjelovanje u projektu EU Kids Online svojevrsni je nastavak aktivnosti na području medijske pismenosti.

“Djeca, posebice ona starija od 12 godina, samostalno i vrlo često bez ikakvog nadzora, koriste raznovrsne medijske platforme, koje su u blažem ili nikakvom regulativnom režimu. Stoga su istraživanja, posebice ovako sveobuhvatna kao što je EU Kids Online, važna da se shvate medijske navike novih generacija, ali i da se ustanove potencijalne opasnosti kojima su izložena djeca u digitalnom medijskom svijetu. Efikasna zaštita od takvih potencijalno štetnih medijskih sadržaja je medijska pismenost, posebice njen važan element – razvijanje kritičkog promišljanja, kao jedne od ključnih vještina za život u modernom, medijski posredovanom društvu”, izjavio je zamjenik predsjednika Vijeća za elektroničke medije Robert Tomljenović.

5 najboljih projekata medijskog opismenjavanja u Hrvatskoj

Provođenje ovog istraživanja ključno je za donošenje nacionalnih smjernica za sigurno korištenje interneta, izradu edukativnih materijala za djecu i roditelje te za izradu nacionalnih i lokalnih obrazovnih politika. Istraživanje će značajno utjecati i na aktivnosti brojnih dionika koji se bave zaštitom prava djece na internetu, poticanjem kritičkog razmišljanja, odnosno podizanjem razine osviještenosti o prijetnjama i prilikama online izloženosti kod djece i mladih.

“Zadnjih nekoliko godina razni dionici u Hrvatskoj govore o tome koliko su djeca i mladi izloženi medijima ističući prilike i prijetnje s kojima se susreću u on-line svijetu. Sada ćemo po prvi put imati detaljan uvid u medijske navike naše djece i mladih, ali po prvi put ćemo vidjeti i koliko je velika odgovornost roditelja i moći ćemo te podatke usporediti s drugim državama iz EU. Zbog toga je ovo jedinstveno istraživanje koje će imati veliki utjecaj i na naše obrazovne politike”, rekao je nacionalni koordinator EU Kids On-line istraživanja doc.dr.sc. Igor Kanižaj, potpredsjednik DKMK-a i docent na Fakultetu političkih znanosti.

Ključni rezultati istraživanja bit će predstavljeni u studenom nakon čega će se uručiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja te voditeljima kurikularne reforme kako bi pomogli u kreiranju nove obrazovne politike.

Partneri ovog istraživanja su Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK)Agencija za elektroničke medije, Hrvatski Telekom, OŠ Većeslava Holjevca (Grad Zagreb), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti HAKOM, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu/Centar za sigurniji internet (CSI), a projekt podržavaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partneri istraživanja će studeni proglasiti “Mjesecom sigurnosti djece na internetu” te će sve svoje aktivnosti usmjeriti u promicanje rezultata istraživanja i stručnih preporuka za unaprjeđenje sigurnosti djece na internetu, ali i potrebu kreiranja nove obrazovne politike koja će na adekvatan način podići razinu sigurnosti djece i medijske pismenosti u digitalnoj sferi. Konačni rezultati istraživanja bit će javno predstavljeni i analizirani na okruglom stolu u povodu Međunarodnog dana dječjih prava. 

O partnerima projekta:

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu osnovano je s ciljem poboljšanja medijske i komunikacijske kulture kroz sustavnu edukaciju o medijima. Kroz projekt Djeca medija održali su 600 radionica o medijskoj pismenosti za 12.000 polaznika. Projekt Djeca medija okuplja više od 100 članova i volontera te je osvojio prestižnu europsku nagradu koju dodjeljuje Evens Foundation, vodeći promotor medijskog obrazovanja u EU. 

Djeca medija: volonteri koji potiču medijsku pismenost u hrvatskim školama

Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije, kao regulator elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj, kontinuirano provodi aktivnosti kojima nastoji ojačati svijest javnosti o značaju medijske pismenosti, te provodi projekte kojima nastoji pružiti pomoć, savjete i alate za medijsko opismenjavanje, prije svega djece i roditelja. U 2016. Agencija za elektroničke medije pokrenula je internetsku stranicu www.medijskapismenost.hr , donijela “Preporuke za zaštitu maloljetnika i sigurno korištenje elektroničkih medija“, nastavila s medijskom kampanjom “Birajmo što gledamo“, te organizirala radionice na temu medijske pismenosti. 

Proučite Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

OŠ Većeslava Holjevca (Grad Zagreb)

Osnovna škola Većeslava Holjevca implementirala je edukaciju o medijskoj pismenosti u svoj kurikulum i izvođenje znatnog broja predmeta, a medijsku kulturu i problematiku sigurnosti na internetu obrađuje kroz razne nastavne i izvan nastavne projekte. Učenici škole kroz razne projekte obrađuju problematiku sigurnosti na internetu, a kroz aktivnu suradnju s roditeljima o medijskoj kulturi educiraju i učenike i njihove roditelje. 

Pozitivan primjer kako osnovnoškolci usvajaju osnove medijske pismenosti

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu/Centar za sigurniji internet (CSI)

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu aktivno radi na edukaciji djece o sigurnosti na internetu od 2007. godine i izdavanja prve edukativne brošure te realizacije brojnih predavanja po osnovnim školama. Centar za sigurniji internet je projekt kojeg koordinira Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a kojeg podržava Europska komisija. Centar za sigurniji internet provodi brojne edukacije te upravlja Helpline uslugom za prijavljivanje i pružanje pomoći vezano uz sve oblike štetnih kontakata (grooming), ponašanja (internetsko zlostavljanje-cyberbullying) i sadržaja kojima su mladi izloženi na internetu. 

Otvoren zagrebački ured Centra za sigurniji internet

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

HAKOM je nacionalni regulator za tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga, čije temeljne zadaće uključuju informiranje i zaštitu korisnika tih usluga. Danas su djeca samostalni korisnici usluga elektroničkih komunikacija čemu HAKOM posvećuje posebnu pažnju, kao i promicanju sigurnosti djece na internetu. U suradnji s ostalim partnerima već godinama sudjeluje u obilježavaju Dana sigurnijeg interneta te promiče sigurnost djece na internetu, a od 2016. je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja pokrenuo program izrade i dostave brošura o sigurnom i odgovornom ponašanju na internetu jednoj generaciji učenika godišnje.

Brošura o sigurnosti na internetu za osnovnoškolce i njihove roditelje

Foto: Lupuca via Visualhunt.com / CC BY-SA