Osim medijskim djelatnicima, Preporuke su namijenjene i roditeljima, kojima bi trebale pomoći u odabiru primjerenog audiovizualnog sadržaja i medijskom obrazovanju njihove djece, kao i sudionicima u obrazovnom procesu u kreiranju nastave i obrazovnih sadržaja i alata

Izvor: Agencija za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije donijelo je Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija.

U izradu ovog dokumenta bili su uključeni vodeći domaći stručnjaci iz razvojne psihologije, sociologije, komunikologije, teorije medija i filma. Tijekom svibnja i lipnja održano je e-savjetovanje o Preporukama, u srpnju i javna rasprava, a Vijeće za elektroničke medije usvojilo ih je 8. rujna 2016.

Preporuke se, između ostaloga, donose radi provedbe Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima, kako bi se ponajprije pomoglo elektroničkim medijima u ispunjavanju propisanih obveza, posebice u klasifikaciji programa.

Vijeće i Agencija za elektroničke medije kontinuirano rade na promicanju važnosti medijske pismenosti te se ovaj dokument može gledati i kao dio tih napora, koji uključuju i pokretanje portala medijskapismenost.hr.

Medijska pismenost, odnosno sposobnost kritičkog vrednovanja medijskih poruka i razvijanje otvorenog, aktivnog i kritičkog stava prema medijskim sadržajima, danas nije samo važna, već je možda i ključna pismenost i vještina za razvoj i odrastanje djece u medijski posredovanom svijetu.

Edukacija i podizanje razine medijske pismenosti i djece i roditelja najbolji su način za zaštitu maloljetnika od potencijalno štetnih medijskih sadržaja. Stoga su Preporuke namijenjene i roditeljima, kojima bi trebale pomoći u odabiru primjerenog audiovizualnog sadržaja i medijskom obrazovanju njihove djece, kao i sudionicima u obrazovnom procesu u kreiranju nastave i obrazovnih sadržaja i alata.

Temeljni cilj ovog dokumenta je pružiti preporuke za oblikovanje, kategorizaciju i uporabu medijskih sadržaja kako bi se osigurala što kvalitetnija razvojna okolina djece i adolescenata.

Nadamo se da će Preporuke poslužiti ne samo kao koristan savjetodavan priručnik već i kao poticaj za daljnje rasprave, kojima će svi dionici nastojati doći do rješenja koja će pomoći djeci i mladima da postanu odgovorni građani u sve više medijski i tehnički posredovanom i globaliziranom svijetu.

Preuzmite Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija