Digitalni identitet čine “digitalni otisci”, tragovi koje za sobom ostavlja korisnik interneta, bilo svjesno ili nesvjesno, aktivno ili pasivno, dok pretražuje, piše poruke, a najviše korištenjem društvenih mreža i putem povezanih uređaja

Izvor: Medijska i informacijska pismenost – Radni listići za aktivnosti u učionici

Jedna od lekcija iz nastavnih materijala Francuskog nacionalnog centra za medijsku i informacijsku pismenost (CLEMI), koje je Agencija za elektroničke medije prevela na hrvatski u suradnji s Veleposlanstvom Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, na zanimljiv način bavi se temom digitalnih otisaka.

Predložene aktivnosti namijenjene su učenicima u dobi od 11 do 18 godina, a kao ishodi učenja navode se razumijevanje pojmova “digitalni identitet” i “digitalni otisak” te upoznavanje s pojmovima privatnosti i javne domene.

Nastavni plan

Digitalni život i privatni život

Potaknite u učionici raspravu o pojmovima privatnosti, javnog i profesionalnog života te o načinu na koji digitalni tragovi utječu na njihov međusobni odnos.

‘Ne objavljujte moje slike na društvenim mrežama!’

Objasnite da su u današnje vrijeme digitalnih i društvenih medija privatna, javna i profesionalna domena međusobno povezane, a za veze među njima zaslužni su tragovi koje ostavljamo na internetu.

Istraživanje pojma digitalnog otiska

Tragovi pretraživanja

Putem preglednika Firefox instalirajte ekstenziju Lightbeam, a zatim učenike zamolite da pretražuju različite stranice. Kada završe, pokrenite Lightbeam i pokažite im grafički prikaz interakcija među njihovim pretraživanjima.

Na slici će biti vidljivo da se interakcije dijele u dvije kategorije: stranice koje su posjetili učenici (prikazane krugovima) i stranice koje su se na njih posredno povezale putem kolačića (trokutaste ikonice). Objasnite im da su vidljivi tragovi pretraživanja koji su dvojaki: namjerni (stvarno posjećene stranice) i nenamjerni (priključene stranice).

Tragovi objava

Zamolite učenike da putem tražilice Webmii pretraže neku slavnu osobu. Kada se prikažu rezultati, prođite kroz različite profile koje je izbacila tražilica (Facebook, Twiitter, itd.).

Što sve o sebi djeca otkrivaju na društvenim mrežama i tko sve to vidi

Neka učenici prepoznaju tri različite vrste tragova: one koji vode do profila (koji su nastali kada je profil kreiran), zatim tragove objava vlasnika profila (tekstualni i slikovni sadržaji i sl.) i tragove objava trećih strana (lajkovi, komentari, dijeljeni sadržaji, itd.). Objasnite im da postoje dvije vrste tragova: namjerni (kod kreiranja profila i stavljanja objava) i nenamjerni (objave trećih strana).

Tragovi do digitalno povezanih predmeta

Zamolite učenike da interaktivno simuliraju “jedan dan u životu podataka”.

Naglasite činjenicu da svakodnevno korištenje različitih digitalno povezanih uređaja i drugih predmeta (pametni telefoni, uređaji za plaćanje cestarine, kartice za javni prijevoz, pametni satovi i dr.) rezultira prikupljanjem različitih podataka (o lokaciji, našem organizmu, kretanju). Objasnite da se digitalno povezani uređaji mogu upotrijebiti za svakodnevno praćenje bilo koje osobe koja ih koristi.

Veze između digitalnog otiska i identiteta

Na Youtubeu pogledajte kratki video o vidovitom Daveu s engleskim titlovima.

Zamolite učenike da kreiraju profile sudionika kojima su “pročitane misli” u videu. Neka grupiraju njihove digitalne tragove u tri skupine (privatni, javni, službeni). Pokrenite raspravu o tome kako drugi mogu iskoristiti naše digitalne tragove koje su prikupili. Objasnite im da se tragovi podataka koje netko ostavi za sobom mogu iskoristiti za kreiranje identičnog lažnog profila.

Kreiranje lažnih profila i lažno predstavljanje

Dodatne aktivnosti

Zamolite učenike da naprave godišnjak, bilo pravi ili virtualni, u kojem će biti digitalni profil svakog učenika u razredu. Za profile treba koristiti namjerne i nenamjerne te aktivne i pasivne tragove.

Kroz ovu aktivnost, za koju je potreban više nego jedan sat, učenici imaju priliku primijeniti ono što su saznali o različitim domenama digitalnog života, vrstama tragova koje ostavljamo te o vezi između digitalnog otiska i digitalnog identiteta.

Napisao Sylvain Joseph, edukator u CLEMI-ju

Preuzmite materijale ‘Medijska i informacijska pismenost – radni listići za aktivnosti u učionici’

Prijedlozi aktivnosti za razvoj medijske i informacijske pismenosti