Kreiranje lažnih profila i lažno predstavljanje

Među osobama s kojima djeca komuniciraju putem interneta mogu se skrivati i oni koji se lažno predstavljaju i koji na taj način žele zadobiti djetetovo povjerenje