Na okruglom stolu u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava u utorak 26. lipnja govorit će se o elektroničkom nasilju s naglaskom na govor mržnje i elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima

Izvor: zenskasoba.hr

Ženska soba – Centar za seksualna prava poziva sve zainteresirane na okrugli stol u okviru projekta “Stop nasilju i govoru mržnje na Internetu”, koji će se održati u utorak 26. lipnja u Ozaljskoj 16 (Šesnaestica, II. kat) u Zagrebu od 13 do 15 sati.

Projekt “Stop nasilju i govoru mržnje na Internetu” provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s dvije zagrebačke osnovne škole: OŠ dr. Vinka Žganca i OŠ Matka Laginje, a financijski ga podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. 

Opći cilj projekta je suzbijanje govora mržnje i seksualnog nasilja na Internetu i društvenim mrežama kroz senzibilizaciju i edukaciju profesora partnerskih škola, edukaciju roditelja, edukaciju i aktivno uključivanje volontera/ki u prevenciju nasilja i rad s djecom, edukaciju i osvještavanje djece te šire javnosti.

U okviru projekta održan je trening za volontere i volonterke koji su poslije provodili preventivne radionice s učenicima/ama partnerskih škola. U partnerskim školama održana su i predavanja za roditelje te za profesore/ice i stručne suradnike/ce. Provedena je online kampanja putem Facebook-a – nastavak kampanje #sherajmo odgovorno, a za potrebe kampanje učenici i učenice partnerskih škola snimili su kratke video uratke te izradili mnogo preventivnih poruka koje možete vidjeti na Facebook stranici. 

Kampanja #sherajmoodgovorno: u slučaju nasilja na internetu, reagirajte!

Važan dio projekta bilo je i istraživanje o korištenju Interneta i društvenih mreža, na temelju kojeg su nastale Preporuke usmjerene na prevenciju nasilja na Internetu i društvenim mrežama.

Rezultate projekta na okruglom stolu će predstaviti Kristina Mihaljević, članica Ženske sobe, a dr.sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, govorit će o temi seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima. Senka Sekulić Rebić, dipl. psih., voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja, govorit će o elektroničkom nasilju s naglaskom na govor mržnje i elektroničko seksualno nasilje; Dubravka Guszak Novosel, socijalna pedagoginja OŠ dr. Vinka Žganca, o problemima u svakodnevnom radu s učenicima/a te potrebama odgojno – obrazovnog sustava; a Mia Gonan, Zagreb Pride, o govoru mržnje i nasilju putem Interneta koje je usmjereno prema LGBTIQ osobama.

Okrugli stol namijenjen je svim zainteresiranim predstavnicima/ama nadležnih tijela i institucija te organizacija civilnog društva koji djeluju na području zaštite prava i interesa djece, obrazovanja i suzbijanja govora mržnje i nasilja nad i među djecom i mladima, kao i široj zainteresiranoj javnosti.

Za više informacija Vam stojimo na raspolaganju putem e-mail adrese zenska.soba@zenskasoba.hr ili telefona na 01/6119-174, 091/6161-123.

Savjeti djeci i mladima: Što u slučaju elektroničkog seksualnog nasilja