Kampanja #sherajmoodgovorno: u slučaju nasilja na internetu, reagirajte!

Cilj kampanje je senzibilizirati i informirati mlade o svim oblicima seksualnog nasilja, elektroničkog nasilja, elektroničkog seksualnog nasilja, načinima prevencije, mehanizmima zaštite i podrške u slučaju doživljenog nasilja