Za program ‘Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka’ osigurano je 45 milijuna kuna bespovratnih sredstava, koja će se dodjeljivati putem javnih natječaja i poziva za projekte s ciljem jačanja otpornosti društva na dezinformacije

Pripremila: Ana Dokler

Od 26. svibnja do 17. lipnja 2022. u tijeku je javno savjetovanje za pripremu programa “Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“, koji će u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provoditi Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije.

Opći cilj programa je jačanje otpornosti društva na dezinformacije kroz smanjenje količine dezinformacija i pogrešnih informacija u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja te jačanje medijske pismenosti.

Gdje se dezinformacije najčešće i najučinkovitije dijele i plasiraju javnosti?

Za program je osigurano 45 milijuna kuna bespovratnih sredstava, koja će se dodjeljivati  putem javnih natječaja i poziva.  Prema prijedlogu prihvatljivi prijavitelji, odnosno nositelji projekata su obrazovne i znanstvene institucije i  organizacije civilnog društva, dok mediji mogu biti partneri u projektu.

Na javnom savjetovanju nalazi se dokument “Uvodna najava u pripremi Programa potpora i Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Inicijalni okvir: ciljevi, aktivnosti i kriteriji“, pripremljen na temelju stručne studije “Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“.

Stručna studija sastoji se od sveobuhvatne analize aktualnih trendova na području novinarstva, medija, digitalnih platformi, društvenih mreža i novih tehnologija, kao i njihovog utjecaja na društvo, problem dezinformacija i funkcioniranje sustava provjere točnosti informacija u svijetu i Hrvatskoj. Studija sadrži i pregled najvažnijih međunarodnih aktivnosti, dokumenata i inicijativa na području borbe protiv dezinformacija, kao i analizu međunarodnih praksi, standarda i kriterija koji se odnose na rad provjeravatelja informacija i uspostavu sustava provjeravanja točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim platformama.

Fact-checkeri – globalni pokret protiv dezinformacija

Tako su, u skladu s preporukama i principima vodećih međunarodnih institucija u borbi protiv dezinformacija, poput Vijeća Europe, Europske komisije i UNESCO-a, definirani specifični ciljevi programa, među kojima je i medijska pismenost:

  • jačanje kompetencija postojećih i razvoj novih neovisnih provjeravatelja točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama;
  • razvoj tehnoloških programa i platformi za rad na provjeri informacija;
  • jačanje otpornosti medija na dezinformacije i poticanje kvalitetnog i vjerodostojnog novinarstva;
  • poticanja projekata medijske pismenosti koji se temelje na edukaciji i osnaživanju pojedinaca u suzbijanju dezinformacija i njihovih negativnih utjecaja;
  • stvaranje suradničke platforme i repozitorija provjerenih i ispravljenih informacija.

Vježbe, igre i kvizovi za učenje o dezinformacijama

Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije pozivaju stručnu javnost i sve zainteresirane dionike da pročitaju objavljene materijale te pristupe javnom savjetovanju preko POVEZNICE.

Foto: Gerd Altmann from Pixabay