Vježbe, igre i kvizovi za učenje o dezinformacijama

Edukativna brošura o dezinformacijama sadrži pregled ključnih informacija i koncepata potrebnih za razumijevanje problema dezinformacija, uz niz zanimljivih primjera i 9 vježbi za učenike