Prilikom analize primjenite kriterije za kritičko vrednovanje izvora: izvornost, aktualnost, nezavisnost i objektivnost. Pokušajte procijeniti jesu li internetske stranice vjerodostojne i služe li kao pouzdan izvor informacija svim ciljanim korisnicima

Izvor: FAKE ≠ FACT: Uvođenje kritičkog vrednovanja izvora u učionicu – priručnik za nastavnike

Internetske stranice vaše škole jednostavan su primjer izvora koji možete analizirati s učenicima, no za slijedeće vježbe možete odabrati i neke druge stranice. Vježbe su dio obrazovnih materijala ‘Fake ≠ fact: Uvođenje kritičkog vrednovanja izvora u učionice’, objavljenih u sklopu 2. Dana medijske pismenosti  u partnerstvu s Veleposlanstvom Kraljevine Švedske.

Materijali za uvođenje kritičkog vrednovanja izvora u učionice

Vježba 1: Internetske stranice vaše škole

Posjetite internetske stranice vaše škole i opišite što posjetitelj može zateći na njima. Koristeći primjere, opišite svrhu/e internetskih stranica. Kakve slike su upotrijebljene i koju svrhu imaju?

Analizirajte sadržaj internetskih stranica na temelju kriterija za kritičko vrednovanje izvora.

 • Izvornost. Utvrdite jesu li internetske stranice uistinu ono što tvrde da jesu. Po čemu to posjetitelj može zaključiti? Navedite jasne primjere.
 • Aktualnost. Jesu li podaci navedeni na internetskim stranicama aktualni ili nisu? Po čemu to posjetitelj može zaključiti? Navedite primjere. Na koji način aktualnost izvora utječe na njegovu vjerodostojnost?
 • Nezavisnost. Razmislite o nezavisnosti izvora. Jesu li internetske stranice samostalne ili su dio šireg skupa internetskih stranica? S kojim drugim internetskim stranicama su povezane? Ovise li internetske stranice o drugim izvorima? Ako da, po čemu to zaključujete?
 • Objektivnost. Odredite jesu li informacije navedene na internetskim stranicama pristrane. Ako jesu, na koji način? Zagovaraju li internetske stranice ikakve vrijednosti na prikriven ili otvoren način? Koje su to vrijednosti?

Razmotrivši različite kriterije, trebali biste biti u stanju donijeti zaključke o vjerodostojnosti izvora. Također pokušajte zaključiti jesu li internetske stranice pouzdan izvor. Ako jesu, kome su namijenjene?

Kako kritički vrednovati izvore na internetu

Vježba 2: Vježbanje pojmova vezanih uz kritičko vrednovanje izvora

Dajte učenicima vremena da porazgovaraju o kriterijima za kritičko vrednovanje izvora na primjeru internetskih stranica škole. Zadatak je potražiti informacije i donijeti sud o internetskim stranicama sa stajališta dolje navedenih korisnika:

 • Budući učenik
 • Zainteresirani roditelj
 • Nastavnik koji traži posao

Služe li internetske stranice škole kao pouzdan izvor informacija ovim trima korisnicima? Svrha je naučiti polaznike da izvorima pristupamo na različite načine, ovisno o razlozima zbog kojih su nam potrebne informacije koje izvor nudi. Mogu li sve tri skupine korisnika pronaći ono što traže? Promatraju li oni izvor na različite načine? Utječe li perspektiva posjetitelja na vjerodostojnost izvora?

Vježba 3: Razgovor o poteškoćama povezanima s prosudbom online izvora

Nastavite koristiti internetske stranice škole kao primjer. S kakvim poteškoćama se susrećete pri kritičkom prosuđivanju internetskih stranica? Razgovarajte o izazovima s kojima se susrećete pri kritičkom vrednovanju izvora na internetu. Razmotrite kako internetske stranice škole:

 • podržavaju različite formate medija
 • osiguravaju anonimnost
 • koliko je lako mijenjati informacije na njima
 • pružaju odgovore na nedostatak znanja posjetitelja

Zajedno s učenicima razmotrite kako bi internetske stranice škole mogle postati vjerodostojnije i jasnije s obzirom na različite vrste posjetitelja koji traže informacije.

Zašto je važno da djeca i mladi nauče pretraživati informacije na internetu

Vježba 4: Blog kao izvor

Odaberite blog pisan na materinjem jeziku učenika i razmotrite na koji je način predstavljen.

 • Tko stoji iza izvora?
 • Kako je bloger predstavljen?
 • Tko stoji iza dotičnih internetskih stranica?
 • Koja je svrha bloga?

Prosudite biste li i na koji način mogli upotrijebiti blog kao izvor. Raspravite o tome uz pomoć infografike za kritičko vrednovanje izvora u učionici.

Vježba 5: Tko je vlasnik domene?

Proučite adresu internetskih stranica škole. Pomoću whois.com provjerite tko je vlasnik domene. Pitanja za raspravu:

 • Zašto je važno otkriti tko je vlasnik određene domene?
 • Tko je vlasnik domene: www.blogspot.com? Kako ćete to otkriti?
 • Tko je odgovoran za sadržaj objavljen na internetskim stranicama? Je li vlasnik domene ujedno i osoba koja piše sadržaj?

Vježba 6: Zašto je Wikipedia uvijek među prvim rezultatima pretraživanja na Googleu?

Što utječe na to na kojem će se mjestu određene internetske stranice pojaviti u Google pretraživanju? Upitajte učenike i rezimirajte rezultate.

Čimbenici koji određuju na kojemu će se mjestu određena internetska stranica pojaviti u Google pretraživanju:

 • Poveznice na/sa internetskih stranica
 • Ključne riječi
 • Vaša prethodna pretraživanja
 • Googleovi algoritmi
 • Oglasi

S učenicima porazgovarajte o tome zašto je Wikipedia često među prvih deset rezultata pretraživanja na Googleu. Kako to utječe na način na koji doživljavamo Wikipediju? Kako utječe na način na koji doživljavamo Google? Koliko je važno da određene internetske stranice budu među prvim rezultatima pretraživanja na Googleu? Povećava li to vjerodostojnost internetskih stranica? Na koji način?

Razgovarajte o ponašanju pojedinaca pri pretraživanju, važnosti pojedinih ključnih riječi, Googleovom poslovnom modelu i plaćenim linkovima.

Preuzmite cijeli paket obrazovnih materijala ‘Fake ≠ fact: Uvođenje kritičkog vrednovanja izvora u učionice’

Guglanje za mudrice – guglajte, ali pametno, ili pitajte knjižničare

Foto: Mimi Thian on Unsplash