Zašto je važno da djeca i mladi nauče pretraživati informacije na internetu

Interakcija djece i mladih s informacijama je plošna, usmjerena na kvantitetu, a ne na kvalitetu; brzina pregledavanja, površino letimično zahvaćanje sadržaja i nezadržavanje na predmetu percepcije, oblikuju pasivnu interakciju bez kritičkog razmatranja, piše pedagoginja Maja Jerčić