U partnerstvu s Veleposlanstvom Kraljevine Švedske, u sklopu 2. Dana medijske pismenosti donosimo vam edukativne materijale “Fake ≠ fact: Uvođenje kritičkog vrednovanja izvora u učionice”, namijenjene srednjoškolcima

FAKE ≠ FACT priručnik za nastavnike

FAKE ≠ FACT plakat za učionicu

FAKE ≠ FACT uvodni video

Prezentacije Umijeće uvjeravanja – 1. i 2. dio

Bilješke uz prezentacije Umijeće uvjeravanja 1. i 2. dio

FAKE ≠ FACT Diploma