Prvo nacionalno komparativno o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu trajat će do kraja listopada te će obuhvatiti 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje/skrbnike

Izvor: e-mediji.hr

Partneri projekta EU Kids Online, predvođeni Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), Agencijom za elektroničke medije i Hrvatskim Telekomom, pokrenuli su 15. rujna prvo nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu.

Riječ je o jedinstvenom društveno odgovornom partnerstvu na međunarodnom projektu EU Kids Online u području istraživanja medijskih navika djece, kojim će se i Hrvatska uključiti u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na internetu. Istraživanje će trajati do kraja listopada te će obuhvatiti 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje/skrbnike. Fokus istraživanja bit će na prednostima i rizicima korištenja interneta, utvrdit će intenzitet korištenja interneta ovisno o uzrastu i socioekonomskim obilježjima djece te će dati bolji uvid u  ulogu roditelja, učitelja i okoline u zaštiti i edukaciji djece na internetu. 

Globalno istraživanje: Kakve mogućnosti i rizike internet donosi djeci?

“U Hrvatskom Telekomu kao predvodnici digitalizacije gospodarstva, ali i čitavog društva, smatramo da svi zajedno moramo napraviti značajan iskorak u smjeru poboljšanja razine sigurnosti, posebno djece u digitalnom društvu. Zbog toga smo pokrenuli društveno odgovornu inicijativu ‘Šeraj pozitivu, blokiraj negativu‘ koja je ujedinila akademsku zajednicu, nevladin sektor i državne institucije, a čiji je ovo istraživanje sastavni dio. Nastavit ćemo s ulaganjem u edukaciju svojih korisnika, ali i kontinuiranim predstavljanjem novih proizvoda i usluga koje povećavaju na internetu”, istaknula je Nina Išek Međugorac, direktorica Korporativnih komunikacija iz Hrvatskog Telekoma.

Agencija za elektroničke medije kontinuirano radi na promicanju medijske pismenosti, te je između ostaloga, s partnerima pokrenula i internetski portal medijskapismenost.hr. Sudjelovanje u projektu EU Kids Online svojevrsni je nastavak aktivnosti na području medijske pismenosti.

, posebice ona starija od 12 godina, samostalno i vrlo često bez ikakvog nadzora, koriste raznovrsne medijske platforme, koje su u blažem ili nikakvom regulativnom režimu. Stoga su istraživanja, posebice ovako sveobuhvatna kao što je EU Kids Online, važna da se shvate medijske navike novih generacija, ali i da se ustanove potencijalne opasnosti kojima su izložena u digitalnom medijskom svijetu. Efikasna zaštita od takvih potencijalno štetnih medijskih sadržaja je medijska pismenost, posebice njen važan element – razvijanje kritičkog promišljanja, kao jedne od ključnih vještina za život u modernom, medijski posredovanom društvu”, izjavio je zamjenik predsjednika Vijeća za elektroničke medije Robert Tomljenović.

5 najboljih projekata medijskog opismenjavanja u Hrvatskoj

Provođenje ovog istraživanja ključno je za donošenje nacionalnih smjernica za sigurno korištenje interneta, izradu edukativnih materijala za djecu i roditelje te za izradu nacionalnih i lokalnih obrazovnih politika. Istraživanje će značajno utjecati i na aktivnosti brojnih dionika koji se bave zaštitom prava djece na internetu, poticanjem kritičkog razmišljanja, odnosno podizanjem razine osviještenosti o prijetnjama i prilikama online izloženosti kod djece i mladih.

“Zadnjih nekoliko godina razni dionici u Hrvatskoj govore o tome koliko su djeca i mladi izloženi medijima ističući prilike i prijetnje s kojima se susreću u on-line svijetu. Sada ćemo po prvi put imati detaljan uvid u medijske navike naše djece i mladih, ali po prvi put ćemo vidjeti i koliko je velika odgovornost roditelja i moći ćemo te podatke usporediti s drugim državama iz EU. Zbog toga je ovo jedinstveno istraživanje koje će imati veliki utjecaj i na naše obrazovne politike”, rekao je nacionalni koordinator EU Kids On-line istraživanja doc.dr.sc. Igor Kanižaj, potpredsjednik DKMK-a i docent na Fakultetu političkih znanosti.

Ključni rezultati istraživanja bit će predstavljeni u studenom nakon čega će se uručiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja te voditeljima kurikularne reforme kako bi pomogli u kreiranju nove obrazovne politike.

Partneri ovog istraživanja su Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK)Agencija za elektroničke medije, Hrvatski Telekom, OŠ Većeslava Holjevca (Grad Zagreb), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti HAKOM, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu/Centar za sigurniji internet (CSI), a projekt podržavaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partneri istraživanja će studeni proglasiti “Mjesecom sigurnosti djece na internetu” te će sve svoje aktivnosti usmjeriti u promicanje rezultata istraživanja i stručnih preporuka za unaprjeđenje sigurnosti djece na internetu, ali i potrebu kreiranja nove obrazovne politike koja će na adekvatan način podići razinu sigurnosti djece i medijske pismenosti u digitalnoj sferi. Konačni rezultati istraživanja bit će javno predstavljeni i analizirani na okruglom stolu u povodu Međunarodnog dana dječjih prava. 

O partnerima projekta:

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu osnovano je s ciljem poboljšanja medijske i komunikacijske kulture kroz sustavnu edukaciju o medijima. Kroz projekt Djeca medija održali su 600 radionica o medijskoj pismenosti za 12.000 polaznika. Projekt Djeca medija okuplja više od 100 članova i volontera te je osvojio prestižnu europsku nagradu koju dodjeljuje Evens Foundation, vodeći promotor medijskog obrazovanja u EU. 

Djeca medija: volonteri koji potiču medijsku pismenost u hrvatskim školama

Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije, kao regulator elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj, kontinuirano provodi aktivnosti kojima nastoji ojačati svijest javnosti o značaju medijske pismenosti, te provodi projekte kojima nastoji pružiti pomoć, savjete i alate za medijsko opismenjavanje, prije svega djece i roditelja. U 2016. Agencija za elektroničke medije pokrenula je internetsku stranicu www.medijskapismenost.hr , donijela “Preporuke za zaštitu maloljetnika i sigurno korištenje elektroničkih medija“, nastavila s medijskom kampanjom “Birajmo što gledamo“, te organizirala radionice na temu medijske pismenosti. 

Proučite Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

OŠ Većeslava Holjevca (Grad Zagreb)

Osnovna škola Većeslava Holjevca implementirala je edukaciju o medijskoj pismenosti u svoj kurikulum i izvođenje znatnog broja predmeta, a medijsku kulturu i problematiku sigurnosti na internetu obrađuje kroz razne nastavne i izvan nastavne projekte. Učenici škole kroz razne projekte obrađuju problematiku sigurnosti na internetu, a kroz aktivnu suradnju s roditeljima o medijskoj kulturi educiraju i učenike i njihove roditelje. 

Pozitivan primjer kako osnovnoškolci usvajaju osnove medijske pismenosti

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu/Centar za sigurniji (CSI)

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu aktivno radi na edukaciji djece o sigurnosti na internetu od 2007. godine i izdavanja prve edukativne brošure te realizacije brojnih predavanja po osnovnim školama. Centar za sigurniji internet je projekt kojeg koordinira Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a kojeg podržava Europska komisija. Centar za sigurniji internet provodi brojne edukacije te upravlja Helpline uslugom za prijavljivanje i pružanje pomoći vezano uz sve oblike štetnih kontakata (grooming), ponašanja (internetsko zlostavljanje-cyberbullying) i sadržaja kojima su mladi izloženi na internetu. 

Otvoren zagrebački ured Centra za sigurniji internet

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

HAKOM je nacionalni regulator za tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga, čije temeljne zadaće uključuju informiranje i zaštitu korisnika tih usluga. Danas su djeca samostalni korisnici usluga elektroničkih komunikacija čemu HAKOM posvećuje posebnu pažnju, kao i promicanju sigurnosti djece na internetu. U suradnji s ostalim partnerima već godinama sudjeluje u obilježavaju Dana sigurnijeg interneta te promiče sigurnost djece na internetu, a od 2016. je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja pokrenuo program izrade i dostave brošura o sigurnom i odgovornom ponašanju na internetu jednoj generaciji učenika godišnje.

Brošura o sigurnosti na internetu za osnovnoškolce i njihove roditelje

Foto: Lupuca via Visualhunt.com / CC BY-SA