U ovoj videolekciji Sabina Mandić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu navodi znakove koji upućuju na problem s prekomjernim korištenjem interneta, odnosno online igara ili društvenih mreža, te daje preporuke za sprečavanje razvoja ovisnosti

Piše: Ana Dokler

Može li interneta biti previše? Mogu li mladi postati ovisni o internetu?

Na to pitanje u videolekciji “Prekomjerno korištenje interneta – istina ili mit?” dr.sc. Sabina Mandić, viša asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odgovara: “Da, apsloutno mladi mogu postati ovisni i razviti čitav niz problema koji dolaze uz ovisnost. U 2022. godini objavljeno je istraživanje koje je pokazalo da oko 1% srednjoškolaca u Hrvatskoj ima već razvijenu ovisnost, a oko 20 % mladih ima visoku razinu problema povezanih s korištenjem interneta.”

Ova je videolekcija dio edukativnih materijala nastalih u sklopu projekta “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“, koji je proveo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz financijsku podršku Agencije za elektroničke medije.

U videolekciji o prekomjernom korištenju interneta Sabina Mandić objašnjava da mladi nisu ovisni o internetu kao takvom, već o određenim aktivnostima na internetu, prije svega o online videoigrama i o društvenim mrežama.

Navodi da su znakovi koji upućuju na problem pretjerana zaokupljenost aktivnostima na internetu; simptomi sustezanja, odnosno apstinencijski simptomi, poput nervoze, agresivnosti i impulzivnosti kada smanjimo ili ukinemo korištenje interneta; razvoj tolerancije; neuspješni pokušaji da se kontrolira ili prekine ponašanja; gubitak interesa za ranije hobije i razonodu; ponavljana pretjerana upotreba interneta unatoč prisutnosti problema kao što su učestala glavobolja, impulzivno reagiranje na sitnice i slično; laganje o količini korištenja interneta, pogotovo laganje roditeljima; korištenje interneta da se izbjegne ili umanji negativno raspoloženje; te ugrožavanje ili gubitak važne veze, prijateljske ili intimne, ili pak školskih mogućnosti zbog korištenja interneta.

“Samotest” za učenike: Jeste li ovisni o internetu?

Posljedice prekomjernog korištenja interneta mogu biti problemi sa spavanjem, gubitak apetita, psihosomatski simptomi poput glavobolja, bolova u trbuhu i povraćanja, teškoće u zadržavanju koncentracije i pažnje, učestale promjene raspoloženja, nervoza, nestrpljivost, verbalna agresivnost prema drugima, isključivanje iz uobičajenih aktivnosti, povlačenje i izolacija, problemi u školi, narušeno samopouzdanje, negativna slika o sebi te uključivanje u druga rizična ponašanja.

Simptomi i posljedice ovisnosti o internetu

Na kraju Sabina Mandić daje i preporuke za sprečavanje razvoja ovisnosti o internetu: “Poanta je u balansu, moramo uravnotežiti boravak u realnom i boravak u virtualnom okruženju. Prije svega tu govorimo o ravnoteži u zadovoljavanju svih naših psiholoških potreba, zadovoljavanju tih potreba i u realnom i u virtualnom okruženju, balansu između prednosti i nedostataka i realnog i virtualnog okruženja, balansu u korištenju sadržaja virtualnog okruženja, pri čemu je važno kritički promišljati o informacijama koje dobivamo putem interneta, i na kraju brizi o sebi i svom cjelokupnom mentalnom i fizičkom zdravlju.”

EDUKATIVNI MATERIJALI ‘BITI SVOJ – BITI U RAVNOTEŽI U VIRTUALNOM I MEDIJSKOM OKRUŽENJU’