EDUKATIVNI MATERIJALI ‘BITI SVOJ – BITI U RAVNOTEŽI U VIRTUALNOM I MEDIJSKOM OKRUŽENJU’

Edukativni materijali “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju” – radna bilježnica za podršku mentalnom zdravlju mladih i 10 videolekcija, nastali su u sklopu projekta koji je proveo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet uz podršku Agencije za elektroničke medije