Studija ‘Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje’ nastala je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u kojem su Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije nositelji mjere ‘Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka’

Izvor: Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije objavila je drugo izdanje studije “Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“. Ovo izdanje osvježeno je najnovijim podacima o navikama medijskih publika i povjerenju u medije iz 2022. te dopunjeno u dijelu analize europskih i međunarodnih standarda, s obzirom na to da su na razini Europske unije u proteklih nekoliko mjeseci usvojeni značajni instrumenti za borbu protiv dezinformacija, uključujući Akt o digitalnim uslugama i novi, ojačani Kodeks djelovanja protiv dezinformacija.

EU parlament usvojio zakon koji će promijeniti internet

Studija je nastala u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u kojem su Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije nositelji mjere “Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“, te je poslužila kao temelj za izradu dokumenta “Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava”.

Dezinformacije nisu nova pojava, ali u suvremenom informacijskom okruženju cijeli je niz novih metoda, tehnika i tehnologija proizvodnje manipulativnog sadržaja koji se širi brzinom i dosegom kakav ranije nije bio moguć. S jedne strane povećala se količina i raznolikost vijesti i izvora, što potencijalno pridonosi demokratizaciji i pluralizmu javne rasprave. No, s druge strane količina online informacija, informatora i komentatora, rezultirala je informacijskim poremećajem u kojemu je teško razlikovati vjerodostojnu od obmanjujuće informacije. Studija analizira cjelokupno informacijsko okruženje koje je izmijenjeno pojavom novih tehnologija i aktera, novim odnosima moći, promijenjenim navikama medijskih publika te novim praksama samih medija.

Tehnologije i tehnike stvaranja i ciljanja dezinformacija

Studija autorica dr.sc. Marijane Grbeše Zenzerović i dr.sc. Ive Nenadić te suradnika Mateja Gjurkovića i dr. sc. Mladena Karana sastoji se od pregleda stanja i sveobuhvatne analize aktualnih globalnih trendova na području novinarstva, medija, digitalnih platformi, društvenih mreža i novih tehnologija, kao i njihovog utjecaja na društvo, te fenomena dezinformacija i informacijskog poremećaja. Uključuje i pregled razvoja i potencijal primjene računalnih sustava za provjeru točnosti informacija, te analizu ključnih međunarodnih i europskih standarda i kriterija u procesu uspostave sustava provjere informacija, borbe protiv dezinformacija i jačanja vjerodostojnosti medija.

Posebno je obrađen hrvatski medijski kontekst kroz dimenzije medijskog sustava i medijskog tržišta, povjerenja u medije i druge institucije, osobine medijskih publika te kvalitetu i slobodu novinarstva.

Na temelju Studije i sveobuhvatne analize pripremljen je dokument u kojem su razrađeni temeljni standardi, aktivnosti i kriteriji koji bi trebali informirati i dati smjernice pri oblikovanju i provođenju javnih natječaja za aktivnosti i projekte u okviru prvog dijela NPOO mjere “Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka”.

Preuzmite studiju “Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje”

Vježbe, igre i kvizovi za učenje o dezinformacijama