S učenicima 7. ili 8. razreda pogledajte film ‘Škola na kotačima’ Filmske družine ZAG i održite radionicu o zaštiti dječjih prava, koju je za projekt ‘Small step for film, a big one for European citizenship’ pripremila školska knjižničarka Stojanka Lesički

Izvor: Small step for film

Stvaranje repozitorija filmova i odgovarajućih radionica s temama iz građanskog odgoja, jedan je od ciljeva Erasmus+ projekta “Small step for film, a big one for European citizenship” (“Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo”). Projekt kojim bi se trebala povećati vidljivost školskih filmova koordinira knjižničarka Stojanka Lesički iz OŠ Sveti Petar Orehovec, koja u projektu sudjeluje zajedno s partnerskim školama iz Italije, Poljske i Španjolske.

‘Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo’

U repozitoriju se već nalazi nekoliko zanimljivih filmova i odlično razrađenih radionica, a mi vam prenosimo upute za radionicu o dječjim pravima, koja uključuje gledanje filma “Škola na kotačima”. Za učitelje je dostupan i kratki teoretski uvod u temu, kao i gotova prezentacija o zaštiti dječjih prava za korištenje u sklopu radionice.

Zaštita dječjih prava – radionica (45 minuta)

Ciljevi radionice: Radionica će upoznati sudionike s instrumentima zaštite dječjih prava. Ukazat će na razlike između Deklaracije i Konvencije o pravima djece te na slučajeve kršenja dječjih prava.

Ishodi: Učenici će razlikovati termine deklaracija, konvencija i zakon. Imenovat će neke od zakona koji štite dječja prava. Opisat će ulogu pravobranitelja za djecu. Učenici će istražiti primjere kršenja dječjih prava.

1. Uvod (2 minute)

Učitelj najavljuje film “Škola na kotačima”. Film su snimili učenici OŠ Marije Jurić Zagorka iz Zagreba (Udruga ZAG).

Snimajući filmove djeca uče i o prihvaćanju različitosti

Učitelj naglašava da nakon filma slijedi kratka diskusija o filmu te petominutna prezentacija o terminima vezanim uz zaštitu dječjih prava. Objašnjava učenicima da će poslije raditi u grupama. Zadatak im je da pomoću mobitela ili računala istraže dodijeljene zadatke. Za istraživanje će imati 15 minuta. Učitelj napominje da svaka grupa treba izabrati predstavnika koji će nakon istraživanja imati 2 minute vremena za predstavljanje rezultata rada svoje grupe. Uz usmenu prezentaciju, svaka grupa treba na plakatu, u natuknicama, prezentirati rezultate svog istraživanja. Plakati će se izvjesiti na ploču i biti pomoć predstavnicima grupe prilikom izlaganja.

2. Gledanje filma (8 – 10 minuta)

Film “Škola na kotačima“. Trajanje 8,13 minuta.

Tema filma koji je Filmska družina ZAG iz OŠ Marije Jurić Zagorke snimila 2011. je pravo na obrazovanje, a prikazuje život i školovanje djece koja žive u luna parku “Berto”.

3. Diskusija o filmu (5 minuta – 15 minuta)

Pitanja:

  1. U koji filmski rod spada film “Škola na kotačima” – animirani, igrani, dokumentarni ili eksperimentalni? (Dokumentarni)
  2. Djevojčica na kraju filma upotrijebila je izraz za način života kojim živi njena obitelj. Koji? (Rekla je da su oni nomadi.)
  3. Što podrazumijeva nomadski način života? (Stalno mijenjanje boravišta, seljenje)
  4. Gdje obitelj iz filma živi? (U lunaparku, u prikolicama koje su posve prilagođene za stanovanje.)
  5. Nomadski način života ipak donosi i neke probleme. Koje su probleme istaknuli likovi u filmu? (Često mijenjaju škole, a posljednjih godina otkako škole biraju udžbenike, svaka škola ima drugačije udžbenike pa su prisiljeni fotokopirati udžbenike.)
  6. Jeste li zapamtili što je rekao vlasnik lunaparka, koliko je on škola pohađao kad je išao u osnovnu školu? (Dvjestotinjak škola)

4. Objašnjavanje pojmova vezanih za zštitu dječjih prava (5 – 20 minuta)

Prezentacija: Zaštita dječjih prava (Prezi)

5. Rad u grupama (15 – 35 minuta)

Grupa 1.

U Zakonu o radu u poglavlju Najniža dob za zaposlenje istraži od koliko godina u tvojoj zemlji djeca smiju raditi i pod kojim uvjetima.

U Zakonu o radu u poglavlju Zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima potraži kakve poslove maloljetnici ne smiju obavljati. (Za rješenje ovog i prethodnog zadatka pregledaj članke od 15. – 25.)

U Ustavu svoje zemlje pronađi članke koji se odnose na prava djece i objasni što u njima piše. (Za rješenje ovog zadatka pregledaj članke od 60. – 70.)

Grupa 2.

Na web stranici pravobranitelja za djecu pronađi i napiši što je zadatak ureda pravobranitelja i na koji način radi.

U uvodnom djelu Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za prošlu godinu pronađi i zabilježi koja se dječja prava najčešće krše u tvojoj zemlji.

Grupa 3.

Iz dijela Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za prošlu godinu iz poglavlja Preporuke pravobraniteljice za djecu – izdvoji dvije preporuke u vezi obrazovanja i jednu preporuku vezanu uz medije ili sigurnost djece.

Grupa 4.

U Kaznenom zakonu u poglavlju Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece provjeri kojom kaznom može biti kažnjen roditelj koji grubo zanemaruje svoje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta.

U Kaznenom zakonu u poglavlju Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece pronađi kojom će kaznom biti kažnjena osoba koja prisili dijete na prosjačenje, pretjerani radi ili rad koji ne odgovara djetetovoj životnoj dobi.

U Kaznenom zakonu u poglavlju Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece pronađi kojom će kaznom biti kažnjena osoba koja iznese nešto iz obiteljskog ili osobnog života djeteta, protivno propisima objavi djetetovu fotografiju ili otkrije identitet djeteta.( Za rješenje ovog i prethodna dva zadatka pregledaj članke od 170. – 180.)

U Zakonu o odgoju i obrazovanju potraži kojom kaznom mogu biti kažnjeni roditelji koji ne upišu svoje dijete u osnovnu školu ili ne brinu da njihovo dijete redovito pohađa školu. (Za rješenje ovog zadatka pregledaj članke od 145. – 155.)

Grupa 5.

U medijima pronađi tri primjera koja se odnose na kršenja prava djece. Npr. dječji rad – iskorištavanje djece kao radne snage, djeca vojnici, kršenja prava djece na privatnost, trgovanje djecom…

6. Analiza (10 – 45 minuta)

Pogledajte i druge filmove i radionice u repozitoriju projekta “Small step for film, a big one for European citizenship”

Uz projekt ‘Drugi’ djeca i mladi mogu učiti o toleranciji