Pokažite učenicima isječak iz neke od popularnih emisija, kao što su Supertalent, Zvjezdice, Hrvatska traži zvijezdu, Tvoje lice zvuči poznato, The Voice, ili Ples sa zvijezdama. Objasnite im što je plasman proizvoda, tražite da ga prepoznaju u isječku i potaknite raspravu o ovoj vrsti oglašavanja

Izvor: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Prikriveno oglašavanje – nastavni materijali za osnovne škole za učenike od 1. do 4. razreda

Iz nastavnih materijala ‘Prikriveno oglašavanje‘, objavljenih u sklopu 2. Dana medijske pismenosti, prenosimo vam zadatak uz koji će učenici naučiti prepoznati plasman proizvoda u programima ‘lagane zabave’:

Cilj: Prikazati glavna obilježja plasmana proizvoda u najgledanijim televizijskim terminima.

Ishod: Učenici će biti sposobni prepoznati plasman proizvoda u programima popularnih emisija koje se emitiraju u najgledanijim televizijskim terminima.

Trajanje: 25 minuta

Opis: Pripremite kratki isječak iz neke od popularnih emisija poput: Supertalent, Zvjezdice, Hrvatska traži zvijezdu, Tvoje lice zvuči poznato, The Voice, Ples sa zvijezdama…

Reality emisije i programi za otkrivanje talenata: jesu li štetni za djecu?

Možete odabrati jednu od popularnih izvedbi s kanala Youtube. Provjerite pojavljuje li se u snimci na jednom mjestu plasirani proizvod koji se najčešće nalazi ispred žirija (napitak, uređaji, slatkiši kao proizvodi ili samo logo i marke bez konkretnih proizvoda koje žiri može primiti i koristiti).

Uoči prikazivanja videa učenicima postavite sljedeća pitanja:

 1. Volite li oglase u serijama i filmovima?
 2. Kako možemo prepoznati oglas?
 3. Primijetite li ponekad oglase i unutar programa, a ne samo u stankama ili prije, odnosno na kraju filma, serije?

Uvedite pojam oglasa i prikrivenih oglasa/plasmana proizvoda temeljem prethodnih pojašnjenja iz uvodnog dijela.

Primjećujete li prikriveno oglašavanje i plasman proizvoda u medijima?

Nakon toga prikažite snimku i tražite od učenika da u ponovljenoj snimci sami prepoznaju plasman proizvoda.

Pitanja za raspravu nakon prikaza:

 1. Po čemu su oglasi na prikazanoj snimci drukčiji od uobičajenih oglasa emitiranih u posebnim blokovima prije i poslije emitiranja?
 2. Je li to dopušteno i u skladu s pravilima i zakonima?
 3. Zašto se uopće proizvodi na taj način uključuju u program?
 4. Možete li se sada prisjetiti još nekih primjera koje ste susreli?
 5. Gdje je još moguće susresti ovakve primjere?

Učenicima na kraju pojasnite kako se plasman proizvoda ne smije pojavljivati u informativnom programu i programu za djecu te da uvijek mora biti najavljen. Osim toga, audiovizualni programi koji sadrže plasman proizvoda, prema Zakonu o elektroničkim medijima, moraju ispunjavati sve sljedeće uvjete:

 • ni u kakvim okolnostima se na njihov sadržaj i, u slučaju televizijskog emitiranja, na njihov raspored, ne smije utjecati na način da se djeluje na odgovornost i uredničku neovisnost pružatelja medijskih usluga,
 • ne smiju izravno poticati na kupnju ili najam roba ili usluga, osobito posebnim promotivnim upućivanjem na tu robu ili usluge,
 • ne smiju neprilično isticati dotični proizvod, gledatelje se mora jasno obavijestiti o postojanju plasmana proizvoda,
 • biti primjereno određeni na početku i na kraju audiovizualnog programa te kada se audiovizualni program nastavi nakon prekida za oglasne poruke, kako ne bi došlo do zbunjivanja gledatelja.

Ako se prekrši neka od navedenih odredbi, novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba.

Preuzmite nastavne materijale ‘Prikriveno oglašavanje’

Kako prepoznati plasman proizvoda u objavama na Youtubeu

Foto: Candelario Gomez Lopez from Pixabay