Pokažite učenicima isječak iz neke od popularnih emisija, kao što su Supertalent, Zvjezdice, Hrvatska traži zvijezdu, Tvoje lice zvuči poznato, The Voice, ili Ples sa zvijezdama. Objasnite im što je , tražite da ga prepoznaju u isječku i potaknite raspravu o ovoj vrsti oglašavanja

Izvor: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Prikriveno oglašavanje – nastavni materijali za osnovne škole za učenike od 1. do 4. razreda

Iz nastavnih materijala ‘Prikriveno oglašavanje‘, objavljenih u sklopu 2. Dana medijske pismenosti, prenosimo vam uz koji će učenici naučiti prepoznati plasman proizvoda u programima ‘lagane zabave’:

Cilj: Prikazati glavna obilježja plasmana proizvoda u najgledanijim televizijskim terminima.

Ishod: Učenici će biti sposobni prepoznati plasman proizvoda u programima popularnih emisija koje se emitiraju u najgledanijim televizijskim terminima.

Trajanje: 25 minuta

Opis: Pripremite kratki isječak iz neke od popularnih emisija poput: Supertalent, Zvjezdice, Hrvatska traži zvijezdu, Tvoje lice zvuči poznato, The Voice, Ples sa zvijezdama…

Reality emisije i programi za otkrivanje talenata: jesu li štetni za djecu?

Možete odabrati jednu od popularnih izvedbi s kanala Youtube. Provjerite pojavljuje li se u snimci na jednom mjestu plasirani proizvod koji se najčešće nalazi ispred žirija (napitak, uređaji, slatkiši kao proizvodi ili samo logo i marke bez konkretnih proizvoda koje žiri može primiti i koristiti).

Uoči prikazivanja videa učenicima postavite sljedeća pitanja:

 1. Volite li oglase u serijama i filmovima?
 2. Kako možemo prepoznati oglas?
 3. Primijetite li ponekad oglase i unutar programa, a ne samo u stankama ili prije, odnosno na kraju filma, serije?

Uvedite pojam oglasa i prikrivenih oglasa/plasmana proizvoda temeljem prethodnih pojašnjenja iz uvodnog dijela.

Primjećujete li prikriveno oglašavanje i plasman proizvoda u medijima?

Nakon toga prikažite snimku i tražite od učenika da u ponovljenoj snimci sami prepoznaju plasman proizvoda.

Pitanja za raspravu nakon prikaza:

 1. Po čemu su oglasi na prikazanoj snimci drukčiji od uobičajenih oglasa emitiranih u posebnim blokovima prije i poslije emitiranja?
 2. Je li to dopušteno i u skladu s pravilima i zakonima?
 3. Zašto se uopće proizvodi na taj način uključuju u program?
 4. Možete li se sada prisjetiti još nekih primjera koje ste susreli?
 5. Gdje je još moguće susresti ovakve primjere?

Učenicima na kraju pojasnite kako se plasman proizvoda ne smije pojavljivati u informativnom programu i programu za djecu te da uvijek mora biti najavljen. Osim toga, audiovizualni programi koji sadrže plasman proizvoda, prema Zakonu o elektroničkim medijima, moraju ispunjavati sve sljedeće uvjete:

 • ni u kakvim okolnostima se na njihov sadržaj i, u slučaju televizijskog emitiranja, na njihov raspored, ne smije utjecati na način da se djeluje na odgovornost i uredničku neovisnost pružatelja medijskih usluga,
 • ne smiju izravno poticati na kupnju ili najam roba ili usluga, osobito posebnim promotivnim upućivanjem na tu robu ili usluge,
 • ne smiju neprilično isticati dotični proizvod, gledatelje se mora jasno obavijestiti o postojanju plasmana proizvoda,
 • biti primjereno određeni na početku i na kraju audiovizualnog programa te kada se audiovizualni program nastavi nakon prekida za oglasne poruke, kako ne bi došlo do zbunjivanja gledatelja.

Ako se prekrši neka od navedenih odredbi, novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba.

Preuzmite nastavne materijale ‘Prikriveno oglašavanje’

Kako prepoznati plasman proizvoda u objavama na Youtubeu

Foto: Candelario Gomez Lopez from Pixabay