U radionici ‘Od mita do stvarnosti’ iz nastavnog materijala ‘Sexting i sextortion’, raspravlja se o mitovima o sextingu te se traže odgovori na pitanja iz kojih se razloga mladi upuštaju u sexting te je li sexting obilježje seksualnog razvoja, modernog doba, oboje ili nešto treće

Izvor: Sabina Mandić i Sanja Radić Bursać, Sexting i sextortion – nastavni materijal za srednje škole

Nastavni materijal za srednje škole “Sexting i sextortion”, koji su Agencija za elektroničke medije i UNICEF objavili u sklopu 3. Dana medijske pismenosti, sadrži prijedloge šest interaktivnih radionica za srednjoškolce, koje se mogu prilagoditi i za rad s učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole.

Materijali za edukativne radionice na temu sextinga i sextortiona

Cilj radionica je upoznati mlade s glavnim obilježjima sextinga i sextortiona, osvjestiti ih o povezanim rizicima i negativnim posljedicama, poučiti ih o načinima reagiranja i samozaštite te potaknuti učenike na kritičko promišljanje i razvoj osobno odgovornog ponašanja u digitalnom medijskom i komunikacijskom okruženju.

Autorice materijala, Sabina Mandić, mag.soc.ped. i Sanja Radić Bursać, prof.soc.ped. s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, pripremile su i dvije video lekcije o sextingu i sextortionu, koje možete iskoristiti kao uvod u radionice.

Video lekcije: Sexting i sextortion

U nastavnom materijalu “Sexting i sextortion”, sexting je definiran kao slanje ili primanje seksualno eksplicitnih ili seksualno sugestivnih slika, poruka ili videa, koje se obično se odvija digitalnim putem, kroz SMS poruke, e-poruke ili instant poruke. Sexting može voditi prema sextortionu – obliku ucjene preko interneta koji uključuje neki oblik prijetnje. Počinitelj najčešće prijeti da će objaviti ili proslijediti seksualno eksplicitne fotografije žrtve ako se ona na neki način ne uključi u daljnje seksualne aktivnosti.

Radionica: Od mita od stvarnosti

U radionici pod nazivom “Od mita do stvarnosti”, raspravlja se o mitovima o sextingu te se traže odgovori na pitanja iz kojih se razloga mladi upuštaju u sexting te je li sexting obilježje seksualnog razvoja, modernog doba, oboje ili nešto treće.

Ishodi učenja – Učenici će moći:

 • argumentirano pojasniti kriva uvjerenja mladih (“mitove”) povezana s fenomenom sekstanja te dodatno pojasniti ključna određenja i obilježja tog ponašanja
 • navesti razloge uključivanja mladih u sexting te razumjeti i objasniti njihove izbore ponašanja u kontekstu razvoja i promjena u razdoblju adolescencije
 • prepoznati pozitivne aspekte sextinga, ali i rizike koje sexting nosi, uključujući i sextortion.

Trajanje aktivnosti: 1 nastavni sat / 45 minuta

Opis predloženih aktivnosti:

Susret s učenicima započnite tako da im predstavite (napisane na ploči ili flipchartu, pripremljene na PowerPoint prezentaciji, ispisane na posebnim A4 papirima) nekoliko učestalih “mitova”, tj. netočnih uvjerenja koja su prisutna među mladima i povezana s fenomenom sekstanja.

Za svaku tvrdnju koju pročitate zamolite učenike da pojedinačno iznesu vlastito slaganje ili neslaganje s njom (primjerice, podizanjem ruke u zrak, ustajanjem sa stolca, dizanjem papirića crvene ili zelene boje, odabirom mjesta u učionici gdje su unaprijed postavljene oznake “✓” ili “x”) te zamolite nekolicinu njih da obrazlože svoje odgovore.

Mitovi o kojima se raspravlja te koje je potrebno “razotkriti” i “srušiti” pružajući učenicima točne i relevantne informacije navedeni su u nastavku.

 • “Sexting je sigurna aktivnost ako se događa između partnera u stabilnoj vezi.”
 • “Nitko nas ne može nagovoriti ili prisiliti na sexting ako to ne želimo.”
 • “Sexting je začin nužan za svaku romantičnu vezu.”
 • “Kvalitetna veza uključuje, barem povremeno, sekstanje između partnera.”
 • “Ako se osjećamo poželjno u svojoj koži, nema ništa loše u tome da to podijelimo s drugima.”
 • “Sexting se događa među osobama koje se poznaju.”
 • “Sexting ne uključuje mogućnost kaznene prijave.”
 • “Ako partner/partnerica inzistira na sekstanju, znači da mu/joj je stalo do njihove veze.”
 • “Sexting nam pomaže da partneru/partnerici svoje želje izrazimo lakše nego što bismo to mogli izreći uživo.”
 • “Poruke koje nestaju ne mogu se kopirati ili snimiti/ fotografirati.”

Imajući na umu i prethodno prorađene tvrdnje, s učenicima pokrenite diskusiju o razlozima zbog kojih se mladi upuštaju u sekstanje, a njihova promišljanja zapišite na ploču ili flipchart papir. Također, zamolite ih da promisle i navedu koje potrebe mladi zadovoljavaju tim oblikom ponašanja. Vođenu raspravu usmjerite te učenike poučite da postoje različiti motivi zbog kojih se mladi upuštaju u sexting te da do njega dolazi iz brojnih razloga, no da se njime jako često, ili gotovo uvijek, zadovoljavaju ljudske potrebe kao što su:

 • potreba za ljubavlju, privrženošću (primjerice, mladi vjeruju da sekstanje učvršćuje odnos između partnera, doprinosi povezanosti, povećava intimnost, produbljuje povjerenje i sl.)
 • potreba da nas prihvaćaju partner/partnerica, prijatelji, poznanici vršnjaci; potreba za pripadanjem
 • potreba mladih za boljim razumijevanjem vlastite seksualnosti, a ponekad i potreba za eksperimentiranjem
 • potreba za slobodom, potreba za zabavom (poput koketiranja) i uzbuđenjem (općenitim, ali i seksualnim)
 • potreba za sigurnošću (prvenstveno uslijed situacija pritiska i ucjena)
 • potreba za odobravanjem, potvrdom i dokazivanjem (sebi ili drugima) i druge potrebe.

Učenicima je važno istaknuti kako u razdoblju adolescencije, poprilično turbulentnom periodu života svake mlade osobe, moraju proći i ostvariti niz razvojnih faza i zadataka (u području tjelesnog, kognitivnog, socijalno-emocionalnog, seksualnog, moralnog razvoja). U tom procesu istražuju, uče o sebi i drugima, šire vidike i granice, iskušavaju i eksperimentiraju.

Obilježja ponašanja mladih u razdoblju adolescencije jesu: znatiželja, sklonost riziku, okruženost vršnjacima, usmjerenost na zadovoljenje vlastitih potreba, nedovoljno promišljanje o (negativnim ili dugoročnim) posljedicama, slabo vrednovanje okolinskih utjecaja itd. Također, efekti medija najizraženiji su upravo u razdoblju adolescencije.

Mladi poručuju: Naučite nas korisiti digitalne medije na pozitivan način

Mladi eksperimentiraju i uključuju se u niz rizičnih oblika ponašanja (primjerice, konzumiranje alkohola, sredstava ovisnosti, kockanje, izbjegavanje obveza, markiranje s nastave itd.) te sexting koji, uz pozitivne aspekte u kontekstu boljeg razumijevanja i razvoja vlastite seksualnosti, kao i zdravog oblika izražavanja te razvoja i održavanja socijalnih odnosa, svakako nosi i niz rizika.

Također, u današnje je vrijeme među mladima vidljiva i normalizacija sextinga te uvjerenje kako je on (sve)prisutan, kao i da je sastavni dio partnerskih ili romantičnih odnosa (bez obzira na to jesu li obje strane suglasne, osjećaju li se, i u kojoj mjeri, ugodno s time).

60% srednjoškolaca susrelo se sa sextingom, svaki peti i sa sextortionom

Učenicima je važno poslati poruku da sexting sam po sebi nije loše ili neprihvatljivo ponašanje (ali je izuzetno važno i potrebno biti svjestan i promišljati o rizicima koji se vežu uz sekstanje) te da nikada, makar se radilo o komunikaciji partnera u ljubavnoj vezi, ne mogu biti sigurni da će materijali i ostati među njima. Brojni su slučajevi ljutih, razočaranih, povrijeđenih (bivših) partnera koji su zloupotrebljavali materijale (primjerice, snimke poruka na zaslonu – screenshotovi, spremljeni snapovi, pohranjene fotografije itd.) te na taj način povrijedili i kompromitirali drugu osobu. Također, nitko nema pravo nagovarati ih ili siliti na nešto što ne žele. Sexting ne odražava povezanost između partnera, nije mjera njihove ljubavi i ne govori o međusobnom povjerenju.

Učenicima na kraju radionice dajte zadatak da s razrednim kolegom iz klupe prokomentiraju, usuglase se i napišu minimalno pet značajki kvalitetnih partnerskih odnosa. Njihova se promišljanja čitaju te se susret zaokružuje s onima koja su najčešće spominjana.

Važno je zapamtiti da partnerske odnose treba krasiti međusobno povjerenje, poštovanje i uvažavanje, čuvanje privatnosti, prihvaćanje, ravnopravnost, izražavanje vlastitih želja i potreba, sloboda izbora, sigurnost, otvorena komunikacija…

U slučaju da učenici iskažu interes ili da uočite potrebu za detaljnijom proradom teme odnosa u mladenačkim vezama i prevencije nasilja u njima, nekoliko relevantnih organizacija provodi edukaciju za stručnjake, a imaju i kvalitetne edukativne materijale. Možete ih pronaći na njihovim mrežnim stranicama – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Društvo za psihološku pomoć (DPP) i Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Preuzmite nastavni materijal za srednje škole ‘Sexting i sextortion’

Video lekcije medijske pismenosti

Foto: Jasmin Sessler from Pixabay