Djeca mogu imati poteškoća sa shvaćanjem razlike između virtualnog i stvarnog novca u igrama, a puno je igara toliko intuitivno da mogu igrati i kupovati stvari bez pomoći odrasle osobe. Na taj se način može trošiti stvarni novac, a da toga ne budu svjesna ni djeca ni roditelji

Izvor: Djeca i vrijeme pred ekranom – dobar početak

Mnogi roditelji neugodno će se iznenaditi kada vide da je dijete, bez njihova znanja, potrošilo novac na novu igru ili aplikaciju, ili na neke dodatne mogućnosti u inače možda i besplatnoj igri. Dobro je znati da se ovakvo nešto može dogoditi i unaprijed se informirati, razgovarati i dogovoriti pravila s djetetom te, ako smatrate da je potrebno, postaviti ograničenja na uređaju.

Iz brošure “Djeca i vrijeme pred ekranom – dobar početak“, koju smo objavili u partnerstvu s Veleposlanstvom Kraljevine Norveške u sklopu 2. Dana medijske pismenosti, prenosimo vam prijedloge što napraviti kako biste se osigurali kad je riječ o kupnji u programima i aplikacijama:

Dobar početak s medijima – vodič za roditelje djece od 0 do 6 godina

U velikom se broju igara brže napreduje kada se troši novac − to može biti virtualni novac (zvijezde, zlatne poluge i druge stvari koje se skupljaju igranjem) ili stvarni novac. U igrama i uslugama koje se preuzimaju besplatno korisnici ih “plaćaju” gledanjem reklama i videa koji ih potiču na kupnju novih igara ili davanje osobnih podataka.

Djeca mogu imati poteškoća sa shvaćanjem razlike između virtualnog i stvarnog novca u igrama – novac je sam po sebi apstraktan. Puno je igara toliko intuitivno da djeca mogu igrati i kupovati stvari bez pomoći odrasle osobe. Na taj se način može trošiti stvarni novac, a da toga ne budu svjesna ni djeca ni roditelji/odrasli.

Većina tableta i pametnih telefona ima opciju ograničavanja kupnji aplikacija i novih usluga. Evo nekoliko stvari koje možete provjeriti:

– U trgovinama je na većini igara i usluga označeno ako je u njima moguće trošiti novac. (Piše primjerice: Moguća kupnja unutar aplikacije.)

– Ako se pravi novac može potrošiti na uslugu, postoji cjenik u trgovini aplikacijama. Proučite ga prije nego što odlučite koji ćete tip pristupa omogućiti djetetu kada je u pitanju trošenje novca na usluge.

Provjerite postavke na uređaju:

  • Možete li postaviti ograničenje na kupnju u aplikacijama?
  • Želite li omogućiti kupnju u ograničenom vremenskom okviru? Kakav vremenski okvir uređaj ima?
  • Možete li postaviti ograničenje na kupnju u trgovini aplikacijama?

– Želite li da vaše dijete ima puni pristup kupnji usluga i unutar aplikacija?

– Koji tip zaporke želite koristiti i želite li da vaše dijete zna zaporku?

  • Želite li da vas dijete pita prije preuzimanja novih sadržaja?

Preuzmite brošuru “Djeca i vrijeme pred ekranom – dobar početak”

Na što paziti kod izbora i preuzimanja aplikacija za djecu

Foto: 200 Degrees from Pixabay