Na što paziti kod izbora i preuzimanja aplikacija za djecu

Stručnjaci savjetuju da prilikom odabira i preuzimanja aplikacije razmotrimo potrebe svog djeteta, sadržaj aplikacije i kontekst u kojem ćemo je koristiti