Animirani film ‘Mali princ’ iz 2015. u režiji Marka Osborna snimljen je u dvije originalne verzije – engleskoj i francuskoj te je prikladan je za korištenje u nastavi ovih stranih jezika za sve dobne skupine učenika, pišu Petra Barbarić i Jasna Ćirić iz Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izvor: Petra Barbarić i Jasna Ćirić, Zrno – časopis za obitelj, vrtić i školu, br. 130-131

U nastavi stranih jezika nužno je koristiti se različitim metodama, pomagalima, medijima i sve prisutnijom tehnologijom. Da bi nastava bila interaktivna, da bi učenik sve više sudjelovao u njoj, treba ga motivirati sadržajem i načinom prezentacije tog sadržaja. Upotreba filma u nastavi stranih jezika jako motivira učenike. Film je autentični audiovizualni dokument koje i učenici jako vole. To je medij koji im je jako blizak i lako dostupan. Već od najranije dobi susreću se s animiranim filmom, a kasnije i s ostalim vrstama filma, već prema njihovim preferencijama. Upravo zbog te činjenice prednost gledanja filma treba što više iskoristiti u razredu.

Mali povjesničari iz Zadra snimaju filmove i tako uče

Zašto film u nastavi

Gledanje filma omogućava učeniku, osim učenja jezika i razvijanja jezičnih kompetencija (i to na zabavan način), upoznavanje s drugom kulturom, ali i razvijanje kulture gledanja filma općenito. Da bismo to postigli treba postojati kontinuitet gledanja filma u razredu. Film kao audiovizualni materijal / dokument, budući da je omiljen kod učenika, može biti jako važan instrument u izazivanju interesa i motivacije učenika kako za učenje stranog jezika, tako i za kulturu naroda čiji jezik uče. Općenito, to je dobar način u shvaćanju i prihvaćanju drugih i drukčijih.

Razina poznavanja jezika kao kriterij za izbor filma

Zahvaljujući činjenici što je film blizak učenicima, lako ih je uvući u razgovor o filmu (žanr filma, omiljeni glumci, redatelji) i potaknuti ih na sudjelovanje u nastavi. Prilikom odabira filma treba voditi računa o tome da film nije samo zabava (iako je zabava veliki motivirajući element). Jako je važno da film ima veze s temom koja se obrađuje u razredu. Film može biti nadogradnja u nastavi, a i lako ga je pratiti, jer učenici poznaju vokabular, situaciju, tematiku.

Dječji film o nasilju Ti ćeš meni reć’ i kako ga koristiti u nastavi

Tako npr. u nastavi francuskog jezika, nakon obrade teme Erasmus iz udžbenika razgovaramo o interesu studenata za studiranje u inozemstvu, razmjenjuju se iskustava onih koji su studijski boravili u inozemstvu, slušamo strane kolege koji su došli u Hrvatsku preko Erasmusa i koji pohađaju nastavu francuskog jezika te gledamo film Auberge espagnole. Film govori o skupini mladih ljudi iz raznih država koji su došli na program Erasmus u Barcelonu. Ili kad se obrađuje tema o stereotipima, može se pogledati film Bienvenue chez les Ch’tis koji govori o predrasudama koje ljudi s juga Francuske imaju prema sjeveru Francuske; od klime, jezika, hrane do ponašanja ljudi.

Animirani film Mali princ iz 2015. u režiji Marka Osborna snimljen je u dvije originalne verzije – engleskoj i francuskoj. Priča je vrlo slojevita, a jezik relativno lagan za praćenje, čak i za one učenike koji nemaju visoku razinu poznavanja engleskog ili francuskog. Osim toga, ova je priča općepoznata te je time lakše pratiti radnju i razumjeti dijaloge na engleskom ili francuskom jeziku. Zbog tih je odlika ovaj film vrlo dobar materijal za korištenje u nastavi. Univerzalne poruke i slojevitost priče čine film Mali princ adekvatnim za sve dobne skupine učenika stranog jezika.

Kao što je već rečeno, film treba biti odabran i prema kriteriju razine poznavanja jezika. To je vrlo važan kriterij jer bismo u protivnom postigli suprotan učinak. Neadekvatno odabran film doveo bi do demotivacije za gledanje filma, dosade, ali i gubljenja interesa i za učenje jezika. Smisao gledanja filma je potaknuti interes, ohrabriti učenika i valorizirati ga. Prilikom upotrebe filma u nastavi stranog jezika vrlo je važno odrediti ciljeve nastave. U tu svrhu treba razraditi aktivnosti koje će stimulirajuće djelovati na učenika. Način na koji će se film gledati zavisi od odabranih ciljeva i razine poznavanja jezika.

Što se tiče kriterija razine poznavanja jezika, na početku gledanja filma na stranom jeziku, mogu se odabrati, gledati i obrađivati pojedine sekvence iz filma. Tako će i učenici niže razine znanja stranog jezika doći u dodir s jezikom izvornih govornika, ali i kulturom i običajima zemlje čiji jezik uče. Osim toga, nakon odgledane izabrane sekvence može se provjeravati razumijevanje ili uvježbavati izgovor. Neke sekvence mogu se koristiti za uvježbavanje gramatičkih struktura, npr. sekvenca iz filma Mali princ u kojoj Mali princ susreće lisicu. Na toj sekvenci se mogu uvježbavati kondicionalne rečenice. Na naprednijoj razini poznavanja jezika film se može gledati u cijelosti. Gledanje filma u cijelosti pridonosi boljem razumijevanju filmske priče, doživljaju filma kao umjetničkog djela, a prisutan je i osjećaj zadovoljstva. To je povratna informacija o poznavanju jezika učenika.

Što sve djeca uče gledajući filmove

S ili bez titla

Još se jedno pitanje / kriterij postavlja prilikom gledanja filma u razredu. Treba li film gledati bez titla ili s titlom? Naravno, titl je na stranom jezika koji učenici uče. Gledanje filma s titlom ima puno prednosti: učenici lakše prate fabulu / priču filma što utječe na činjenicu da su opušteniji i pažljivije slušaju dijaloge, pomaže u vježbama izgovora, olakšava učenje vokabulara, primjećivanje dijalekata i vokabulara iz govornog jezika. Naši učenici naviknuti su na gledanje filmova s titlom, imaju potrebnu koncentraciju pratiti istodobno sliku, ton i tekst. Tim više se titl može koristiti, pogotovo ako je razina poznavanja jezika takva da titl djeluje ohrabrujuće, gotovo kao presudan element. Naravno, ako je razina poznavanja jezika dovoljno dobra, film se može gledati i bez titla.

Aktivnosti vezane uz gledanje filma

Aktivnosti vezane uz gledanje filma podijeljene su u tri etape: prije gledanja, za vrijeme gledanja i nakon gledanja filma. Za prvu etapu jako je bitno da je učenik upoznat s filmom koji će se gledati: naslov filma, žanr, redatelj, glumci. Može se pročitati kratak sadržaj ili kratka kritika filma. Za drugu etapu gledanja filma važno je učenicima dati aktivnosti koje neće ometati samo gledanje filma. To može biti praćenje tijeka radnje, određenih događaja, glavnih likova, kulturnih elemenata, povijesnih činjenica i glazbe. Zadatci trebaju biti jasno definirani. Treća etapa je analiza filma. Najprije se obrađuju zadaci iz druge etape, vodi se diskusija zavisno od teme o kojoj film progovara. A na kraju učenici iznose i vlastito mišljenje o filmu. Može se zadati i domaća zadaća – kritika filma, vlastito viđenje filma. Važno je dati jasne upute učenicima kao npr. za upotrebu vokabulara, jezičnih struktura vezanih za tematiku filma, a na koje je skrenuta pažnja prije gledanja, za vrijeme i nakon gledanja filma. To pridonosi usvajanju vokabulara i jezičnih struktura iz tematike filma.

Film je osvježavajuće i motivirajuće pomagalo u nastavi stranih jezika. Doprinosi razvoju jezičnih, ali i kulturoloških kompetencija. Potiče na kritičko razmišljanje jer često tematizira neke probleme društva, ali i progovara o važnosti umjetnosti u svakodnevnom životu.

Foto: imdb.com

Zašto bi srednjoškolci trebali pogledati film Edward Škaroruki