Provedite s učenicima radionicu o influencerima iz edukativnih materijala ‘Digitalni mediji i mentalno zdravlje’: razgovarajte o njihovim uzorima i o influencerima koje prate na društvenim mrežama. Potaknite ih na kritičko promišljanje, ali i na osvještavanje pozitivnih osobina i vještina zbog kojih bi i oni sami mogli biti influenceri

Izvor: Sabina Mandić, Sanja Radić Bursać, Josipa Mihić, Miranda Novak, Dušanka Kosanović, Digitalni mediji i mentalno zdravlje

“Influenceri i mi” tema je filmskog natječaja za djecu i mlade koji se održava u sklopu 5. Dana medijske pismenosti. Nastavnici koji žele svoje učenike potaknuti na sudjelovanje u ovom natječaju, ali i svi oni koji neovisno o tome žele u učionici posvetiti pažnju ovoj aktualnoj i važnoj temi, mogu provesti radionicu o influencerima i uzorima iz naših edukativnih materijala “Digitalni mediji i mentalno zdravlje“:

Influenceri i mi: filmski natječaj u sklopu 5. Dana medijske pismenosti

INFLUENCER ≠ UZOR – KAKVA JE TU VEZA?

Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te se, uz modifikaciju aktivnosti i produbljivanje sadržaja, može prilagoditi i starijim dobnim skupinama.

Ishodi učenja:

Učenici će moći:

 • prepoznati osobe koje smatraju svojim uzorima te opisati razloge vlastitih izbora
 • usporediti sličnosti i razlike između uzora i influencera
 • kritički sagledati te opisati pozitivne i negativne aspekte djelovanja influencera
 • navesti i opisati vlastita obilježja koja ih mogu činiti uzorima drugima.

Trajanje radionice: 1 nastavni sat / 45 minuta

Potreban materijal za provedbu:

 • unaprijed pripremljene kartice s informacijama o životu i radu nekoliko utjecajnih osoba iz različitih područja
 • radni list “Moj UZOR”
 • radna kartica “Ja kao influencer/influencerica”
 • pribor za pisanje (olovke i/ili bojice), hamer-papir, ploča i kreda i dr.

Opis aktivnosti

Radionica se započinje upoznavanjem učenika s nekoliko utjecajnih osoba iz različitih područja, iz prošlosti i sadašnjosti, domaćih i stranih, koje su svojim otkrićima, uspjesima, bivanjem i životnim djelovanjem ostavile značajan trag, donijele pozitivne promjene i pomake, koje djeluju motivirajuće i nadahnjujuće. Aktivnost se može provesti i tako da se učenicima navedenu imena nekoliko utjecajnih osoba te ih oni imaju zadatak (u paru ili manjim grupama) istražiti koristeći dostupne mrežne izvore te ukratko predstaviti prikupljene informacije na razrednoj razini. Razgovara se o postignućima tih osoba, koje su njihove snage i kvalitete prepoznali, smatraju li ih značajnima i/ili slavnima te zašto, koje su ih se poruke dojmile, što su oni ostavili budućim generacijama i sl. Neki od prijedloga utjecajnih osoba za koje je moguće pronaći podatke o njihovu životu i djelovanju nalaze se u nastavku:

Rosa Parks, Charles Darwin, Faust Vrančić, Malala Yousafzai, Elon Reeve Musk, Zlata Bartl, Mihovil Španja, Marija Jurić Zagorka, Nikola Tesla, Greta Thunberg, Martin Luther King, Andrija Mohorovičić, Jacinda Ardern, Muhamed Ali, Pablo Picasso, Dražen Petrović, Joe Strummer, Nelson Mandela, David Bowie, Albert Einstein, Marie Curie, Charlie Chaplin, Andy Warhol i mnogi drugi.

U nastavku se učenike pozove na davanje asocijacija na pojam uzor te se njihovi odgovori zapisuju na ploču ili hamer-papir.

Potom im se podijeli pripremljeni radni list “Moj UZOR” na kojemu trebaju napisati tko su njihovi uzori i zašto, zbog čega su im zanimljivi, koje su ih osobine i kvalitete učinile njihovim izborom, zbog čega ih vole i cijene, čemu ih uče i koje poruke prenose, zašto se žele ugledati na njih i dr.

Prilikom izlaganja njihovih radova učenike se pozove da navedu koje karakteristike (već sada) dijele sa svojim uzorima.

Tijekom odrastanja i sazrijevanja, u procesu razvoja i oblikovanja identiteta, uzori su važni. Svima su potrebni i svi ih biramo. Uzori predstavljaju svojevrsne modele kojima se teži postati i s kojima se osoba želi poistovjetiti. Na njih se može gledati kao na vodiče, pomagače pri određivanju smjera u kojemu se želimo razvijati i ciljeva koje želimo ostvariti – kakvi želimo biti, koje životne vrijednosti usvojiti, što želimo naučiti, kakve odnose imati, na koji način promišljati, kako se ponašati i djelovati u različitim odnosima i životnim okolnostima i dr.

Radionica se nastavlja tako da se učenike pozove na davanje asocijacija na pojam utjecajna osoba uz zapisivanje njihovih odgovora. Upozna ih se s time da je to prijevod riječi “influencer” te ih se zamoli za dopunu asocijacija. Učenike se pozove na dijeljenje njihovih iskustava te na kritičko promišljanje vodeći se sljedećim pitanjima:

 • Koje influencere poznajete i/ili pratite?
 • Što oni za vas znače? Zašto su vam važni? Vežete li ih uz zabavu i slobodno vrijeme ili vam oni predstavljaju određene modele ponašanja? Koje potrebe uz njih zadovoljavate?
 • Koje su kvalitete influencera koje poznajete i/ili pratite te koje vrijednosti oni promiču? Što znate o njima izvan viđenog i prezentiranog na društvenim mrežama? Je li i koliko njihov život spojiv sa stvarnošću? Čemu vas uče i usmjeravaju?
 • Što neku osobu čini utjecajnom – status na društvenoj mreži, velik broj (stvarnih i/ili lažnih) pratitelja i prividna slava ili ljudske kvalitete i postignuća u raznim područjima djelovanja?
 • Koliko su izabrani influenceri slični vama važnim životnim uzorima ili različiti od njih?
 • Znate li na koji način se postaje influencer?
 • Koji su pozitivni i negativni aspekti djelovanja influencera? Postoje li određeni rizici za djecu i mlade?

U zajedničkoj raspravi važno je učenike usmjeravati na osvještavanje razloga zašto prate određene influencere, kakav utjecaj imaju na njih (u kontekstu njihova razvoja, odnosa, izbora ponašanja i odluka, ciljeva i životnih vrijednosti, promišljanja o sebi i drugima i sl.), uspoređuju li se s njima te koje potrebe zadovoljavaju uz izabrane influencere. Također, potrebno je učenike potaknuti na kritičko promišljanje i istraživanje o načinu djelovanja influencera, o razlici između realiteta i predstavljanja na društvenim mrežama te o sličnostima i razlikama između njih i osoba koje smatraju svojim životnim uzorima. Važno je prokomentirati i potencijalne rizike i negativne utjecaje po mentalno zdravlje djece i mladih, a prvenstveno u području njihove slike o sebi i samopouzdanja. Učenicima se prenosi sadržaj naveden u uvodnom poglavlju ovoga materijala.

Ako im nedostaju uzori u realnom svijetu, mladi ih nalaze u virtualnom

Oduvijek su postojali pojedinci koji su stvarali trendove, doprinosili formiranju mišljenja i stavova u raznim područjima, direktno ili indirektno utjecali na ponašanje drugih ljudi. Na temelju svoje stručnosti i popularnosti pronalazili su se u znanosti, umjetnosti, sportu, politici… U kontekstu današnjeg vremena, influenceri predstavljaju utjecajne pojedince u virtualnom okruženju. Koristeći društvene medije sa svim informatičkim i tehnološkim dosezima (kao što je komunikacija, povezivanje i okupljanje većeg broja ljudi, prezentiranje sadržaja, kreativno uređivanje fotografija i videomaterijala), oni dijele svoja iskustva i promišljanja, promoviraju proizvode, predstavljaju životne stilove, iznose svoja znanja i vještine, utječu na odluke i ponašanja drugih. Mogu biti prethodno već poznate osobe ili one nepoznate (“stvorene”) koje samostalno grade svoj status influencera na društvenim mrežama.

Na samome kraju radionice učenicima se podijeli pripremljena kartica “Ja kao influencer/influencerica”, čiji predložak je u nastavku, te imaju zadatak navesti svoje pozitivne osobine i razvijene vještine, vrijednosti koje promoviraju i kvalitete koje posjeduju, a po čemu bi mogli biti nečiji uzori i pozitivni modeli.

Po završetku individualnog rada učenici predstavljaju napisano tako da prilikom izlaganja govore u prvom licu jednine (“Ja mogu biti influencer/influencerica jer sam…”). Umjesto ispunjavanja kartica, aktivnost se može provesti i tako da učenici pojedinačno, u krugu, navode svoje kvalitete kojima su zadovoljni i kojima se ponose. U zajedničkom razgovoru na razrednoj razini potrebno je naglasiti važnost prepoznavanja svojih jakih strana i potencijala te istaknuti kako odrastanjem i sazrijevanjem, učenjem i napredovanjem svi imaju priliku približiti se svojim uzorima, postati kao oni. Radovi učenika mogu se izložiti u prostoru učionice te se kartice povremeno mogu dopunjavati novim osobinama, vještinama i postignućima ostvarenim tijekom nastavne godine.

Izazov!

Prijedlog dodatnih aktivnosti ili aktivnosti za učenike nakon provedene radionice

“Influenceri na mreži ≠ influenceri u realnom svijetu”

Učenicima se da istraživački zadatak da pregledaju profile nekoliko influencera te da kritički proanaliziraju objavljene fotografije, na koji način su uređene i koje su tehnike snimanja primijenjene, koliko uistinu prikazuju stvarni svijet uz pomno osmišljene kulise i kadrove i sl. Uputi ih se da pokušaju pronaći fotografije tih istih osoba u različitim, realnim situacijama, bez uređivanja i uljepšavanja, te da ih usporede. Neki od poznatih influencera (kao što su Paula Sikirić, Olivia Culpo i dr.) progovorili su o negativnim stranama svog posla i “ljepoti” lažnog sjaja, što učenicima može biti zanimljiv zadatak za proučavanje i raspravu na razrednoj razini.

Dokumentarni film “Influenceri” (“Fake Famous”)

Na nastavnom satu i/ili u okviru dobivenog zadatka za domaću zadaću učenici gledaju dokumentarni film “Influenceri” u kojemu se prati najbrži put troje korisnika društvene mreže Instagram do statusa influencera.

Influenceri – dokumentarac koji razotkriva Instagram slavu

Učenici mogu napisati kritički osvrt na viđeno ili svoje dojmove izmijeniti uživo, u vođenoj raspravi s razrednim kolegama. O negativnim aspektima svojeg života i posla influencera progovorili su i sami influenceri u videomaterijalu “Nije život Instagram”, koji je dostupan na YouTube platformi (https://www.youtube.com/watch?v=t44CI0aGOXU&t=897s).

“Influenceri – Dvije strane medalje”

S učenicima se provodi razredna debata u okviru koje raspravljaju o pozitivnim i negativnim utjecajima influencera na djecu i mlade. Debata se može organizirati tako da se učenici podijele u dvije grupe (afirmacijsku i negacijsku) te imaju zadatak proučiti materiju, pripremiti argumente i svoja izlaganja. Svoja stajališta iznose pred trećom grupom, objektivnih i neovisnih, učenika “sudaca” te odgovaraju na njihova pitanja, ali i na pitanja suprotstavljenih ekipa.

Preuzmite edukativne materijale ‘Digitalni mediji i mentalno zdravlje’

Prijedloge radionica o  influencerima za osnovnoškolce i srednjoškolce možete pronaći i u našim obrazovnim materijalima “Influenceri i njihova uloga u životima djece i mladih“.

Foto: Laura Chouette on Unsplash