Dopunjeno izdanje edukativne brošure ‘Ideološki izazov’ sadrži ukupno 75 stvarnih izjava političara uz koje učenici mogu provjeriti znaju li u političkim i medijskim porukama prepoznati određenu ideologiju

Piše: Ana Dokler

“Naši političari više brinu o interesima bankarske elite, a manje o potrebama građana.”

“Slijedit ćemo našeg vođu do konačne pobjede! Sve za vođu, ništa protiv vođe!”

“Sve one koji dovede u pitanje Božju volju prognat ćemo iz naše zajednice!”

Znate li prepoznati kojim metaideologijama pripadaju ove izjave? Jesu li političari koji su ih izgovorili pluralisti, monisti, ili populisti?

Ključne informacije i objašnjenja za bolje razumijevanje različitih političkih ideologija i metaideologija te njihovo prepoznavanje u političkim i medijskim porukama (osobito za vrijeme izbornih kampanja) donosi obrazovni materijal pod nazivom “Ideološki izazov“. Riječ je o edukativnoj brošuri za srednje škole, koja sadrži i prijedloge radionica, igara i kvizova o političkim ideologijama.

Prepoznajte političke ideologije u medijskim nastupima političara

Autori materijala su Marijana Grbeša i Berto Šalaj, profesori na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a objavili su ga Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku u sklopu Dana medijske pismenosti 2020.

U travnju 2021., u sklopu 4. Dana medijske pismenosti objavljeno je dopunjeno izdanje “Ideološkog izazova”, s novim izjavama političara (sada ukupno 75), koje su podloga za igru pogađanja i timski kviz kroz koje učenici mogu na zabavan način testirati naučeno o metaideologijama i provjeriti znaju li prepoznati određenu ideologiju.

Lokalni izbori u svibnju 2021. mogu biti dobar povod za održavanje predavanja i edukativnih radionica o političkim ideologijama za učenike završnih razreda srednje škole, koji će ovoga puta možda prvi put imati priliku glasati na izborima.

Preuzmite edukativnu brošuru i kviz ‘Ideološki izazov’

Video lekcija: Dezinformacije i lažne vijesti kao političko oružje