Prepoznajte političke ideologije u medijskim nastupima političara

Objašnjenja i primjeri iz edukativne brošure ‘Ideološki izazov’ pomoći će vam u prepoznavanju ključnih političkih metaideologija – pluralizma, populizma i monizama – u izjavama i nastupima političara