Razgovarajte s djecom o društvenim mrežama i aplikacijama koje koriste, kakve sadržaje tako dijele i tko ih sve može vidjeti

Izvor: Djeca i mediji – knjižica za roditelje i skrbnike

Danas gotovo sva djeca školske dobi koriste različite društvene mreže i mobilne aplikacije. Društvene mreže nalaze se na internetu, što znači da ih se može koristiti na različitim uređajima – računalima, laptopima, tabletima i pametnim telefonima. Na društvenim medijima mogu se dijeliti poruke, slike, zvučni zapisi ili videozapisi. Naročito su popularne aplikacije koje omogućuju slanje poruka osobama koje već poznajete i videoplatforme koje omogućuju dijeljenje i gledanje videoklipova na internetu i njihovo komentiranje.

Ne morate koristiti sve društvene mreže koje zanimaju vašu djecu, ali važno je da znate koje aplikacije ili društvene mreže vaša djeca koriste. Tako ih možete naučiti kako se ponašati na tim mrežama i pritom ih poučiti o drugim osobama koji također koriste mreže.

Budite u toku: Aplikacije popularne među djecom i mladima

Neke društvene mreže uglavnom služe za komunikaciju s prijateljima, no na drugima su poruke javne i svatko ih može vidjeti. Nove metode komunikacije zahtijevaju nove vještine i u ljudskim odnosima i u korištenju raznovrsnih uređaja i aplikacija. Važno je da djeca budu svjesna kome su upućene njihove poruke – i koliko je širok i brojan krug onih koji te poruke vide.

Prijedlozi za razgovor u obitelji

  • Koje sve društvene mreže poznaješ? Za što se koriste i po čemu se međusobno razlikuju?
  • Što treba napraviti kad želiš koristiti novu internetsku uslugu ili mobilnu aplikaciju?
  • Koga prihvatiti kao prijatelja?
  • Kakve sadržaje možeš ili trebaš dijeliti na društvenim mrežama?
  • Kakve sadržaje ne treba dijeliti? Kakve sadržaje je zabranjeno dijeliti?

Što sve o sebi djeca otkrivaju na društvenim mrežama i tko sve to vidi