Dan sigurnijeg interneta ove se godine obilježava 5. veljače, a Centar za sigurniji internet ponovno je, u suradnji s partnerima, osigurao vrijedne edukativne materijale

Izvor: csi.hr

Povodom obilježavanja međunarodnog Dana sigurnijeg interneta, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, koji u Hrvatskoj provodi projekt Centar za sigurniji internet, u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici “Izvor” Selce, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, već petu godinu zaredom organizira aktivnosti i akcije s ciljem poticanja i promicanja sigurnije i odgovornije upotrebe tehnologije i mobilnih uređaja među djecom i mladima, ali i roditeljima.

Dan sigurnijeg interneta 2018. godine obilježilo je preko 300 organizacija i škola te je više od 30 000 sudionika bilo uključeno u aktivnosti i radionice, a organizatori žele i ove godine potaknuti što veći broj institucija na aktivno obilježavanje Dana.

Prijavite se i preuzmite edukacijski paket

Dan sigurnijeg interneta ove se godine obilježava 5. veljače, a sve institucije, organizacije i škole koje se žele uključiti, mogu se prijaviti putem obrasca te preuzeti brojne edukativne i promotivne materijale.

Kreativne radove koji proizađu iz obilježavanja Dana sigurnijeg interneta možete poslati organizatorima na e-mail helpline.csi@gmail.com te će najbolji među njima biti nagrađeni poklon paketima.

Djeca na internetu u brojkama

Svake veljače udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske Komisije organizira Dan sigurnijeg interneta kojemu je cilj promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima. Svake godine na drugi dan drugog tjedna drugog mjeseca tisuće ljudi diljem svijeta udruže se kako bi sudjelovali u događajima i aktivnostima kojima žele podići svijest o sigurnosnim problemima na internetu.

Svatko od nas može doprinijeti kreiranju boljeg interneta

Fokus se tijekom godina s kreiranja sigurnijeg interneta prebacio na kreiranje boljeg interneta, u čemu svi imamo veliku ulogu. Tema ovogodišnjeg Dana sigurnije interneta je “Zajedno za bolji internet”.

Ovo su načini na koje svatko od nas može pomoći:

Djeca i mladi mogu pomoći kreirati bolji internet tako da poštuju ostale korisnike interneta štiteći svoju reputaciju (ali i reputaciju drugih) i tražeći prilike da internet koriste za kreiranje, uključivanje u razne aktivnosti i dijeljenje s drugima. Oni mogu pomoći reagiranjem na negativno tako da budu “korisni promatrači”: da daju potporu svojim vršnjacima koji se suočavaju s nasiljem na internetu, da se suprotstave elektroničkom nasilju i da prijave sav neprimjeren ili zabranjen sadržaj koji primijete. Povrh svega, djecu i mlade treba ohrabriti da zauzmu stav kao budući sudionici digitalnog doba sudjelovanjem u debatama o budućnosti interneta, ali i trudom da se njihovo mišljenje čuje.

Roditelji i skrbnici mogu pomoći u kreiranju boljeg interneta održavanjem otvorenog i iskrenog dijaloga sa svojom djecom o njihovom ponašanju na internetu, potičući djecu na osobni razvoj na internetu, pomažući im nositi se s bilo kakvim nedoumicama ili problemima, tražeći mogućnosti da se zajedno s djecom uključe u korištenje interneta te pomažući djeci da pronađu i koriste kvalitetne digitalne izvore. Roditelji i skrbnici se mogu suprotstaviti negativnostima tako što će ostati uključeni u aktivnosti svoje djece na internetu (aktivnostima koje su primjerene dobi djece), davati primjer kako se pozitivno ponašati na internetu te prijaviti neprimjeren ili zabranjen sadržaj koji primijete.

Što roditelji mogu učiniti? Pismo tate koji se bavi zaštitom djece na internetu

Učitelji i socijalni djelatnici mogu pomoći kreirati bolji internet tako što će djeci pružiti informatička znanja i vještine koja su potrebna u današnjem društvu, ali i dajući im priliku da koriste i kreiraju pozitivni sadržaj na internetu. Oni se mogu suprotstaviti negativnostima podržavajući mlade koji se suočavaju s problemima na internetu i dajući im informacije, vještine i pouzdanje koji su im potrebni kako bi se sigurno služili internetom.

Industrija ima važnu ulogu putem kreiranja i promicanja pozitivnog sadržaja i sigurnih usluga na internetu, ali i putem poticanja korisnika da reagiraju na poteškoće dajući im jasne savjete o sigurnosti, niz jednostavnih sigurnosnih alata i brz pristup potpori ukoliko stvari izmaknu kontroli.

Zakonodavci i političari trebaju omogućiti okruženje u kojemu će sve od gore navedenog funkcionirati i opstati – primjerice: da osiguraju da će prema kurikulumu djeca učiti, a učitelji poučavati o sigurnosti na internetu, da osiguraju da će roditelji i skrbnici imati pristup prikladnim informacijama i potpori, te da će poticati industriju da kontrolira svoj sadržaj i usluge. Također trebaju preuzeti odgovornost nad upravom i zakonom te osigurati djelotvorne sigurnosne zaštite za djecu na internetu.

Preporuke Vijeća Europe o pravima djece u digitalnom svijetu

Za sve dodatne informacije posjetite stranicu www.csi.hr ili službenu Facebook stranicu Centra za sigurniji internet. Ako sumnjate na nasilje na internetu, nazovite 0800 606 606 – besplatni i anonimni telefonski broj za pomoć i podršku u slučaju nasilja preko interneta. Ako uočite nezakonit sadržaj na internetu, možete ga prijaviti na Hotline anonimni prijavni obrazac.

Prijavite se za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta 2019. i preuzmite Edukacijski paket