Odbor ministara Vijeća Europe početkom srpnja prihvatio je smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju, kojih bi se trebale pridržavati sve države članice, uključujući Hrvatsku

Priredila: Ana Dokler

Države članice Vijeća Europe trebale bi poticati razvoj digitalne, odnosno medijske i informacijske pismenosti i obrazovanje za digitalno građanstvo, kako bi djeca stekla vještine za mudro snalaženje u digitalnom okruženju i otpornost na s njime povezane rizike. Digitalna pismenost trebala bi biti dio kurikula za odgoj i obrazovanje djece od najranije dobi i omogućiti djeci stjecanje tehničkih kompetenija za korištenje različitih internetskih izvora i alata, kao i kompetencija povezanih sa stvaranjem sadržaja i s kritičkim razumijevanjem digitalnog okruženja, njegovih prilika i rizika – neke su od smjernica za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju, koje je Odbor ministara Vijeća Europe prihvatio 4. srpnja 2018. u Strasbourgu.

Digitalne vještine kojima trebamo podučavati djecu već od vrtića

Budući da digitalno okruženje na različite načine utječe na živote djece, stvarajući brojne prilike i izazove za njihovo blagostanje i uživanje ljudskih prava, Vijeće Europe vladama država članica preporučuje reviziju zakonodavstva, politika i praksi kako bi se osiguralo poštivanje prava djece, u skladu s međunarodnim i europskim konvencijama i standardima.

Tako se državama članicama preporučuje da svoj djeci osiguraju pristup uređajima, vezama i primjerenim sadržajima, koji će im pomoći da u potpunosti ostvaruju svoja prava, uz napomenu da bi se posebnim mjerama trebalo zaštititi malu djecu od preranog izlaganja digitalnom okruženju.

Djeca imaju pravo na informaciju, slobodu izražavanja mišljenja i na privatnost

U dokumentu se ističe i kako države djeci trebaju jamčiti pravo na izražavanje svojih misli, neovisno o tome kako na njih gledaju država i drugi dionici. Kao kreatori i distributeri informacija, djeca bi trebala biti upoznata kako mogu ostvariti svoje pravo na slobodu izražavanja u digitalnom okruženju, kako poštovati prava i dostojanstvo drugih, i biti informirana o pravnim ograničenjima slobode izražavanja, primjerice da bi se spriječilo kršenje prava intelektualnog vlasništva, ili poticanje na mržnju i naslije.

Vijeće Europe također smatra da je ključno djeci omogućiti pristup visoko kvalitetanim sadržajima napravljenima posebno za njih.

Medijski sadržaji za djecu moraju biti prilagođeni njihovoj dobi

Države članice bi, prema ovim smjernicama, trebale poduzeti potrebne mjere da bi se zaštitila prava djece na igru, mirno okupljanje i udruživanje te podržavati participaciju, inkluziju i digitalno građanstvo, kako online, tako i offline.

Posebnu pažnju Vijeće Europe posvetilo je i pravu djece na privatnost i zaštitu osobnih podataka pa se u dokumentu navodi kako se djeci ne bi smjela zakonom, ili u praksi, zabranjivati anonimnost, korištenje pseudonima ili tehnologija šifriranja. S druge strane, zakonom bi trebalo zabraniti profiliranje djece kako bi se analizirale ili predvidjele njihove osobne sklonosti, a obrada osobnih podataka ne bi smjela biti moguća bez eksplicitnog i informiranog pristanka djece i/ili njihovih roditelja ili pravnih zastupnika.

U kontekstu poticanja digitalne pismenosti kod djece, posebno se ističe važnost razvoja kritičkog razumijevanja digitalnog okruženja i dostupnosti obrazovnih resursa. Digitalna pismenost trebala bi se promovirati svagdje gdje djeca koriste internet, posebno u školama i organizacijama koje rade s djecom i za djecu. Države trebaju iskoristiti svoje mehanizme i za promoviranje i podržavanje digitalne pismenosti roditelja i skrbnika, što je ključno za stvaranje sigurnijeg i održivog digitalnog okruženja za djecu i obitelji.

Izazovi korištenja medija i tehnologije od prvih godina do adolescencije – savjeti za roditelje

S obzirom na brzinu razvoja novih tehnologija, u smjernicama se države članice poziva da se pozabave rizicima za djecu u digitalnom okruženju. Među mjerama koje Vijeće Europe predlaže su redovite procjene rizika, korištenje učinkovitih sustava verifikacije dobi, postavljanje pravila za proizvode i usluge namijenjene djeci i one kojima se djeca služe, zaštita djece od komercijalnog iskorištavanja, dobno neprimjerenog oglašavanja i marketinga, štetnih sadržaja i ponašanja, seksualnog izrabljivanja i zlostavljanja, mamljenja radi seksualnih potreba, regrutiranja za počinjenje zločina, sudjelovanje u ekstremističkim političkim ili religioznim pokretima, trgovinu ljudima, kao i zaštita djece od zlostavljanja, uhođenja i drugih oblika uznemiravanja.

Pročitajte cijeli dokument na engleskom jeziku

Foto: Kalexanderson on VisualHunt.com / CC BY-NC-SA